четвъртък, 7 юни 2018 г.

Султанка Петрова: Минималният адекватен доход е важна стъпка за подобряване на социалната ситуация в целия ЕС

Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, в разговор с Клара Маринова в ефира на „Радио К2”, заяви позиции по следните теми:

Въвеждането на минимални адекватни доходи в ЕС 

Подготвя се карта за минималните адекватни доходи в ЕС, какво означава това на практика? Отговор търся от Вас, защото Вие имате пряко отношение по този въпрос, попита водещата Клара Маринова. 

Султанка Петрова отговори, че МТСП приветства инициативата на ЕК да стимулира въвеждането на адекватен минимален доход, както и ангажирането на Европейската анти-бедност мрежа с организирането и провеждането на тази голяма кампания. Тя обясни, че тази кампания се провежда в рамките на 2 месеца във всички европейски страни. Активното съучастие на МТСП е продиктувано от важното значение на тази инициатива в настоящия момент и в частност за България като председател на Съвета на ЕС.

Въвеждането на минимален адекватен доход е важна стъпка за подобряване на социалната ситуация в целия ЕС, за намаляване на бедността, за повишаване на жизнения стандарт, на доходите от труд, за намаляването на неравенствата и социалното изключване. Според мен, България спешно се нуждае от подобни стъпки, които напълно съответстват и на управленската програма на българското правителство за значително подобряване на жизненото равнище на всеки един български гражданин, категорична беше Султанка Петрова. Заместник-министърът каза още, че тази стъпка е важен инструмент в реализирането на Европейския стълб за социални права, подписан от всички европейски министри на труда и социалната политика. 

Султанка Петрова разказа, че кампанията в България е започнала в Благоевград, където тя е присъствала на кръгла маса, посветена на темата за адекватните минимални доходи. 

Заместник-министърът обясни, че е предложила да се изработи пътна карта за изработването на адекватни минимални доходи във всички страни от ЕС. Необходимо е да се изработят прозрачни и добри практики, с които да се определят нуждите на всеки един човек. Необходимо е и въвеждането на мониторинг за всяка една страна, обясни тя и заяви, че 24% от населението на ЕС е изложено на риск от бедност и социално изключване. 

България се класира на опашката по доходи в ЕС, как ще решавате проблема, попита водещата Клара Маринова. 

Султанка Петрова категорично заяви, че тези проблеми трябва да се решават заедно. Тя продължи, че е необходимо да се изработи рамкова директива, която да обхваща всички страни от ЕС и да бъдат изработени ясни и точни правила, по които да се определя индивидуалната нужда на всеки един човек. Предложението, направено от Европейската анти-бедност мрежа, е тези стандарти да не се създават от експертни групи, а от самите хора, които имат нужда, за да се види кои са минималните потребителски стоки и услуги, за да могат да живеят достойно. Подписана е и петиция от граждани, адресирана до всички министри на труда и социалната политика, както и до ръководителите на ЕС. 

Султанка Петрова обясни, че Европейският социален стълб определя правото на адекватни минимални обезщетения, осигуряващи живот в достойнство за всеки човек, който не разполага с достатъчно ресурси. Вече ще бъдат отпуснати средства, с които да се работи в тази посока. 

Значението на подготвяния закон за предприятията от социалната и солидарната икономика

Подготвяният у нас закон за предприятията от социалната и солидарната икономика част ли е от картата за адекватни минимални доходи? Това е новост за България, но в ЕС е широкоразпространено, попита водещата Клара Маринова. 

Султанка Петрова отговори, че направеното в МТСП е точно в тази посока – да бъдат обхванати уязвимите групи от българското общество, енергията да бъде насочена към тяхното включване на пазара на труда, към квалификация и преквалификация. Тя каза, че този закон дава възможност на всички хора от уязвимите групи да бъдат включени на пазара на труда. Заместник-министърът подчерта, че е необходима много голяма отговорност, за да се справим с всички проблеми, пред които сме изправени. 

Защото, според мен, България има изключително много дадености – природни, демографски ресурси, традиции, потенциал за развитие, но всичко това минава през една решителна битка за справяне с неравенствата и бедността. За това сме отговорни ние - политиците, работодателите, социалните партньори, цялото общество, които трябва да мислим как да решим тези проблеми, защото това е нашето бъдеще. И не само нашето бъдеще, това е и бъдещето на нашите деца, затова ние трябва да бъдем изключително отговорни към всички тези предизвикателства, които са пред нас, завърши Султанка Петрова.

Няма коментари:

Публикуване на коментар