четвъртък, 7 юни 2018 г.

Зам.-министър Петрова проведе регионална демографска среща в Софийска област

Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова взе участие в регионална демографска среща-диксусия, организирана в сградата на областната администрация на Софийска област днес.

Д-р Петрова откри срещата-дискусия, поставяйки два акцента в своето изказване - големият демографски проблем на страната с емиграцията на младите хора и липсата на комуникация и сътрудничество между отделните ведомства в държавната администрация, отговарящи за демографските политики, както и между отделните служби на местните власти в страната.

Презентации изнесоха членове от екипа на заместник социалния министър - доц. д-р Георги Бърдаров за демографската ситуация в България и Европа, д-р Теменужка Златанова за нивото на доходите и жизнения стандарт в страната и д-р Теодора Тодорова на тема социална икономика и предприемачество.

Последва оживена дискусия, в която се включиха активно представителите на двата синдиката на територията на областта - КНСБ и КТ „Подкрепа“, както и служители от общинските администрации в Ботевград и Пирдоп.

Служителка от общинската администрация в Елин Пелин сподели за стимулиращата раждаемостта политика, предприета от общинската власт там, и която дава вече добри резултати.
Д-р Петрова отговори изчерпателно на всички зададени въпроси.

Няма коментари:

Публикуване на коментар