петък, 22 юни 2018 г.

Зам.-министър Петрова представи постиженията и предизвикателствата в социалната сфера в контекста на Европредседателството

Един от най-големите успехи на Българско председателство на Съвета на ЕС по заетост и социална политика беше приключването на триалога по Директивата за командироване на работници в ЕС.
Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова по време на участието си в извънредната среща на Групата на работниците в Европейския икономически и социален комитет, която се проведе в София на 21 юни.

Тя обясни, че ревизираното законодателно досие ще подобри условията на труд за командированите работници, тъй като гарантира прилагането на принципа „равно заплащане за равен труд“.
Като други основни акценти на Европредседателството заместник-министър Петрова определи приетата Препоръка на Съвета за Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване и работата по Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд и Директивата за равновесието между професионалния и личния живот.
Дебатът за предизвикателствата и възможностите пред бъдещето на труда също беше сред политическите приоритети през последните шест месеца, каза още д-р Петрова. Резултатите от проведената през март конференция по тази тема послужи за подготовката на Заключения на Съвета, които ще бъдат приносът на ЕС към доклада на Глобалната комисия по бъдещето на труда, която функционира в рамките на Международната организация на труда, обясни тя.
Конференцията за развитие на социалната и солидарната икономика през април пък даде възможност да се обсъдят социалните иновации и ролята им в осигуряването на трудова реализация на хората с увреждания, подчерта заместник-министър Петрова.
Друг важен дебат през последните шест месеца беше този за бъдещето на кохезионната политика и на социалните фондове и програми в контекста на Европейския стълб на социалните права, каза още тя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар