четвъртък, 21 юни 2018 г.

Султанка Петрова подкрепя исканията на майките на деца с увреждания

В интервю за „Преди всички“ по БНР д-р Султанка Петрова заяви категорично, че ще продължи да подкрепя хората с увреждания и застава зад исканията и проблемите на майките на деца с увреждания.

Ако искаме да постигнем добри резултати, трябва да седнем на масата на преговорите и заедно да решаваме тези проблеми. Разделението не ни носи нищо. Те са много, натрупвани са в годините, не е обръщано внимание, затова мисля, че най-добрият начин е диалогът. Хората с увреждания имат нужда от Кодекс за хората с увреждания. Трябва да има контрол, трябва да има регистър, трябва да има социална карта, един индивидуален подход към всяко едно дете, към всеки един човек, добави тя.

Над 120 синдикални лидери от ЕС в София ще участват в рамките на конференцията „Социални цели на Българското председателство на ЕС - постижения и бъдещи предизвикателства".

В него ще участва и заместник социалният министър Султанка Петрова. Тя каза, че тази дискусия е точна и навременна, защото именно днес в Брюксел, под председателството на българския министър на труда и социалната политика Бисер Петков, ще се състои заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси.

Султанка Петрова посочи някои добри политически приоритети на Българското председателство и тяхното развитие. Според нея страната ни има голям принос и към законодателния процес на ЕП. На първо място е дебатът по бъдещето на труда, защото през месец март беше организирана конференция на високо ниво, като резултатите ще бъдат приноса към доклада на глобалната комисия по бъдещето на труда, която работи за международната организация на труда.

Следващата конференция на високо ниво се проведе през април. На нея обсъдихме мерките за развитие на социалната и солидарна икономика в България. Това е една нова икономика за България. Там беше поставен акцент върху социалните предприятия, социалните иновации, равните възможности на хората с увреждания, чийто пълноценен живот трябва да бъде подкрепен от обществото, да бъдат включени в социалните предприятия и подпомогнати, посочи заместник-министърът.

Основно внимание отделихме и на кохезионната политика. Поставихме акцент на социалните фондови програми след 2020 година. Българското председателство подкрепи становището на Европейския икономически и социален комитет. Без адекватно финансиране не можем да постигнем нашите цели, които сме си поставили в икономическата и социалната сфера, каза още тя.

Приключиха едни много важни препоръки на Съвета на Европа, приключиха се и се водиха много тежки разговори по директивата за равенството между професионалния и личния живот, каза тя и подчерта, че най-големият успех, според нея, е приключването на разговорите по директивата за командироване на работниците при предоставяне на услуги. 

Какво още каза д-р Султанка Петрова можете да чуете на следния линк>>>.

Няма коментари:

Публикуване на коментар