четвъртък, 14 юни 2018 г.

Зам.-министър Петрова: Социалната икономика освен политика е и кауза


Чрез социалната икономика хората имат възможност да бъдат инициатори на своя предприемаческа дейност, чрез която да постигнат реализирането на социални цели или да решат социален проблем.

Това каза д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, по време на откриването на Европейската конференция на тема „Социалната икономика като ефективен модел за социално включване. Социално предприемачество, социални услуги, заетост“, която се провежда в периода 13-15 юни в к.к Златни пясъци. Форумът е организиран от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания в партньорство с Национален алианс за социална отговорност.
 
Най-същественият принос за постигане на устойчиви резултати е подготвеният проект на закон за предприятията от социалната и солидарна икономика, който е изцяло нов закон, разработен на основата на обоснована концепция за същността, ролята и приноса на социалните предприятия за постигане на устойчив икономически и социално приобщаващ растеж, заяви заместник-министърът.

За да бъдат разпознати от обществеността, социалните предприятия се нуждаят също от подкрепа и публичност. В тази връзка Министерството на труда и социалната политика организира ежегодно, вече трета година, конкурс за иновации в подкрепа на социалната икономика и награждава иновативни предприятия и организации, които допринасят за развитието на социалната икономика, посочи тя.

Считам, че е изключително важно да посоча начина, по който политиката по социална икономика се разработва. Тя е резултат на общите, съгласувани в рамките на междуведомствена работна трупа към министъра на труда и социалната политика, действия на широк кръг участници от държавни и неправителствени организации, социални партньори и други, каза още д-р Султанка Петрова. 
 

Нашите съвместни усилия имат една единствена цел – да подпомогнем нуждаещите се лица чрез подходящи механизми и инструментариум в областта на социалната икономика за постигане на по-добро качество на живот, което би им осигурило увереност за достойно участие в заетост и включване в обществения живот, подчерта заместник-министър Петрова. 

Социалната икономика е политика, социалната икономика е кауза. Тя е възможност и предизвикателство едновременно, защото изисква отдаденост на социалната кауза, изисква притежание на ценности и морал. За мен социалната икономика е именно този сплотяващ механизъм, който обединява и насочва към общностно благоденствие. Нека вървим заедно по този път – пътят на солидарността, съпричастността, сплотеността!

С тези думи заместник-министърът завърши своето изказване и пожела на участниците ползотворна работа по време на конференцията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар