вторник, 5 юни 2018 г.

Карта за адекватни минимални доходи в ЕС

Европейската анти-бедност мрежа има за цел да обиколи всички страни в ЕС и балканските страни, след което да се издаде Карта за адекватни минимални доходи. В обиколката са включени общо 32 страни, които ще бъдат обиколени в рамките на два месеца.

Това каза д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV с водещ Ивайло Лаков.

По думите на Петрова, Европа има нужда от адекватни минимални доходи, като по най-бързия начин трябва да се изработят стандарти и добри практики, които да бъдат развити в целия ЕС. Именно за това предложих да се изработи пътна карта, на базата на която да се разработят тези стандарти и добри практики. Ще набележим краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки, на базата на които да се направи тази пътна карта, посочи тя.

След приключване на двумесечната обиколка ще бъде направен анализ на всички посетени в и извън ЕС страни, който ще покаже как и по какъв начин съответните страни могат да бъдат подпомогнати, за да се достигне този адекватен минимален доход. Той не трябва да се определя от експерти, а от нуждаещите се – да има индивидуален подход към всеки от тях.

Тук говорим за социални плащания. Идеята е, когато се разработи тази карта, приложат се правилата, определят се стандартите и се разработи механизмът, чрез който ще се прави мониторинг на всички страни от ЕС, да се приеме рамкова директива, на базата на която да се определят тези адекватни минимални доходи, допълни още Султанка Петрова. 

Вижте повече във видео материала >>>

Няма коментари:

Публикуване на коментар