вторник, 12 юни 2018 г.

Зам.-министър Петрова: Средната заплата в България се увеличава с около 10% през последните години

През последните години политиката по доходите позволява повишаване на средната работна заплата в България с ръстове близки до 10% и това е едно от най-високите равнища в ЕС. Въпреки това цялостното равнище на доходите у нас все още е ниско. Затова търсенето на решения за намаляване на неравенството на доходите стои в центъра на икономическия и политическия дебат.

Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова по време на откриването на заседание на изпълнителния комитет IndustriALL European Trade Uni
on днес в София.

Според нея, при добър социален диалог на всички нива е възможно постигането на по-голяма гъвкавост в политиката по заплащането, която да е съчетана с допълнителна защита на наемния труд.

Заместник-министър Петрова обърна внимание, че дигитализацията поставя предизвикателства пред индустриалните отношения. Промените в структурата на заетостта и нарастващият брой на работещите без ясно обособено работно място и работодател, както и нарастващото разпространение на нестандартни форми на заетост и недеклариран труд са голямо предизвикателство за индустриалните отношения и затруднява организирането на работниците и осигуряването на традиционна защита от синдикатите чрез колективно договаряне, каза тя.

Тя посочи, че негативните общоевропейски демографски тенденции и застаряващо европейско население създават рискове от дисбаланс при търсенето и предлагането на работната сила, което може да деформира пазара на труда и да ограничи конкурентоспособността на икономиката.

Необходимото европейско финансиране за социална Европа следва адекватно да подпомага националните усилия за по-добри възможности за заетост, в борбата с бедността и за по-висока степен на социална интеграция, насърчаване на образованието, уменията и ученето през целия живот, по-висок растеж и устойчиви работни места, които водят до по-добро икономическо, социално и териториално сближаване, каза още заместник-министър Петрова.

Няма коментари:

Публикуване на коментар