понеделник, 28 май 2018 г.

Заместник-министър Петрова откри кръгла маса на тема: „Адекватни минимални доходи“

Днес, 28-ми май 2018 г., в гр. Благоевград се проведе кръгла маса на тема „Адекватни минимални доходи“, част от  кампания, подкрепена и финансирана от Европейската комисия, за необходимостта от въвеждане на адекватен минимален доход с цел да се осигури по-добър живот на европейските граждани.

Лице на кампанията за България е д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, а основен изпълнител и организатор - Европейска анти-бедност мрежа, която има клонове във всички 28 страни-членки на ЕС.

В своето изказване заместник социалният министър даде предложение за поставяне на начало на изработване на Европейска пътна карта за адекватен минимален доход във всички страни от ЕС, която да стимулира социалния процес и да осигурява социален мониторинг във всички страни.

Нуждаем се възможно най-спешно от изработване на общи европейски правила и стандарти за адекватен минимален доход, каза д-р Петрова.

Една от основните цели е чрез провеждането на тази кампания да се стимулира дебатът, който протича по прилагането на Европейския стълб на социални права, както и утвърждаване на добрия имидж на България и ангажимента към европейските ценности.

Участие в кръглата маса взеха Робин Ханан, лидер на кампанията, Биляна Дуковска от Република Македония, експерти от Министерство на труда и социалната политика, представители на работодатели, синдикати, неправителствени организации, чуждестранни гости, представители на местната власт, на гражданското общество и др.  

В рамките на кампанията два специални европейски автобуса с активисти и доброволци ще потеглят от Брюксел и ще обиколят 32 страни (всички страни-членки на ЕС, както и Сърбия, Македония, Норвегия и Исландия). Автобусите ще спират на определени места във всяка страна и ще провеждат събития за въвеждане на адекватни минимални доходи.

Следващите предвидени събития са на 30 май в гр. София (кръгла маса и хепънинг) и в гр. Плевен на 31 май (хепънинг).

Повече информация за кампанията е налична на следните интернет страници: http://eminbus.eu/ и https://emin-eu.net/.

Няма коментари:

Публикуване на коментар