четвъртък, 10 май 2018 г.

Султанка Петрова: Програмата на европредседателството изпълняваме с голяма прецизност, а резултатите са впечатляващи

Д-р Султанка Петрова,  заместник-министър на труда и социалната политика, в разговор с Клара Маринова в ефира на „Радио К2”, заяви позиции по следните теми:

Най-важните събития, организирани от МТСП по време на европредседателството

„Преполовихме европредседателството, с какво можете да се похвалите Вие от Вашето министерство, кои са основните инициативи, в които участвахте и какво остава още?”, попита водещата Клара Маринова. Султанка Петрова отговори, че всичко, предвидено в програмата, се изпълнява до момента с голяма прецизност и точност, а резултатите са впечатляващи. В програмата са били предвидени над 300 събития, като ангажиментите на МТСП са в рамките на 20. Едно от най-важните събития за социалното министерство е било международната конференция, посветена на бъдещето на труда, която се е провела с подкрепата на ЕК на 21-ви и 22-ри март в София. Целта е била да се предизвика обмяна на мнения за предизвикателствата и възможностите, свързани с динамично променящия се под влиянието на дигитализацията трудов пазар. Били са обсъдени въпроси, свързани с бъдещето на труда, предизвикателства, възникнали поради застаряването на работната сила, както и да се насърчи по-дълъг трудов живот на хората. Обсъдени са били и политики в областта на образованието, обучението, квалификацията и преквалификацията. Коментирана е била и адаптацията на социалната система към новите форми на заетост.

Другата важна конференция, проведена с подкрепата на ЕК, е била под надслов „Инвестиции в хората – пътят напред!”. На нея са били представени възможностите за изразяване на възгледи за възприемане приоритетите и очакванията за периода след 2020 г. Конференцията е изиграла ключова роля в процеса на консултации относно бъдещите инвестиции на Европа в хората и уникалната възможност да се обмисли развитието на социалните измерения на Европа в духа на Европейския стълб за социални права. Министрите са обсъдили бъдещите политики и са се обединили около засилването на социалните и икономически показатели. Те са изразили своето съгласие и са поели ангажимент за повече възможности за възходящо социално развитие и икономически растеж. Били са обсъдени и възможностите за повишаване на прозрачността по отношение на заплащането в целия ЕС. Съветът е поел и препоръки за създаването на европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване. Били са приети и основните послания, свързани с младежката гаранция по заетост. 

Социалната икономика в България

Султанка Петрова разказа и за още една важна конференция, организирана от МТСП, на тема „Социална икономика за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС”, проведена от 16-и до 18-и април. Целта е била да се насърчи обмяна на мнения за предизвикателствата и възможностите за бъдещето на социалната икономика в контекста на цифровата революция. Обсъден е бил въпросът как социалната икономика може по-добре да отговори на съвременните предизвикателства и да допринесе за икономическия растеж в страните от ЕС. Основна тема е била и предприемането на мерки за насърчаване и интегриране на трайно безработни хора в неравностойно положение на пазара на труда. „Социалната икономика е едно голямо предизвикателство и аз мисля, че това е едно добро бъдеще на България!”, категорична беше Султанка Петрова. 

Заместник-министърът обясни, че в момента в МТСП се създават условия за подкрепяща и устойчива институционализация, правна и информационна среда, в която социалното предприятие да разгърне своя потенциал. Тя продължи, че министерството е подготвило Закон за предприятията от социалната и солидарната икономика и в най-скоро време той ще бъде качен за обществено обсъждане. 

Султанка Петрова изказа своята благодарност към ОП „Развитие на човешките ресурси”, защото чрез нея са разработени финансови инструменти за стартиращи и развиващи се социални предприятия, което подпомага изключително много хората, които имат инициатива и желание да развиват собствен бизнес. 

Петрова разказа и за Седмия европейски форум на социалните предприятия. В него са участвали над 100 социални предприятия от Европа. Показани са били изключително добри произведени продукти и услуги от социални предприятия, в които работят хора с увреждания. „За мен това беше незабравим ден, защото се срещнах с изключително позитивни и добри хора, които искат да бъдат част от обществото. Това ме направи още по-силна и по-силно ме мотивира да работя в посока по-бързо приемане на законодателната рамка, с която ние ще дадем възможност и на българските хора с увреждания, и на групи в неравностойно положение да имат по-лесен достъп до пазара на труда!”, обясни Султанка Петрова. 

Какво ни дава Европа и какво дава България на Европа?

„Как ще отговорите на въпроса какво ни дава на нас Европа и какво България дава на Европа?”, попита водещата Клара Маринова. Султанка Петрова заяви, че всъщност българското европредседателство е изключително важно за страната ни и обясни, че по време на конференцията, посветена на социалната икономика, всички са били възхитени от организацията и експертизата, която сме представили. Тя продължи, че би изразила това какво даваме и какво получаваме с думата добронамереност. „Когато имаме желание да вземем добрите примери, когато имаме желание да направим така, че българските граждани да живеят достойно в България, може би трябва още много да се учим! Имаме доста потенциал, който трябва да развиваме!”, заяви заместник-министърът.

Султанка Петрова заяви, че не можем да премерим с кантар какво сме получили и какво сме дали. Според нея е важно да оценяваме подкрепата, която получаваме от ЕС. Това са важните неща, за които трябва да благодарим, защото ние наистина не можем да се мерим с най-развитите страни от ЕС, но имаме потенциал, който можем да развием. Пред нас има изключително добри възможности и ние трябва максимално да ги използваме. „Имаме много да работим, има много негативи, които са се насъбрали в хората през последните 20 години, но аз виждам светлина в тунела, надявам се тази светлина да става все по-голяма и хората да бъдат удовлетворени от своето ежедневие!”, категорична бе тя. 

„На общия европейски фон България е една от страните с най-високо доверие в Европа и най-висок авторитет Европа има в България. Защо сме толкова пристрастени към Европа в България?”, попита водещата Клара Маринова. Заместник-министърът отговори, че според нея не сме пристрастени, просто виждаме, че отношението на ЕС към страната ни е доста добро, а и България води добра външна политика. „Когато имаш съюзници, на които можеш да имаш доверие, когато можеш да обменяш опит, когато можеш да вярваш на човека срещу теб, всъщност това са добрите взаимоотношения. През годините, след като България влезе и стана член на ЕС, се положиха много усилия, за да достигнем днес до това ниво, при което България да се чувства  като авторитет в европейското семейство и това за мен е много добро!“, завърши д-р Султанка Петрова разговора си с Клара Маринова в ефира на „Радио К2” от 9 май 2018 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар