сряда, 25 април 2018 г.

Д-р Султанка Петрова закри международен семинар на НИПА

Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова взе участие в закриването на  международния семинар „Ефективното предотвратяване и разрешаване на колективни трудови спорове като основно средство за насърчаване на колективното договаряне“, организиран от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) по случай 15-годишнината от създаването му. 

В двудневния семинар взеха участие представители на национално представителните организации на работодателите и на синдикатите, академичната общност и международни институции.

За всички нас беше удоволствие да имаме възможността да се срещнем на този форум и да дискутираме темата за ефективното предотвратяване и разрешаване на колективните трудови спорове, да обменим идеи за насърчаване на колективното трудово договаряне и успешния социален диалог, да почерпим от опита на нашите гости. Считам, че тази възможност беше успешно и задълбочено реализирана, заяви заместник-министър Петрова.

Тя благодари на участниците в семинара за ползотворната работа и  подчерта, че тематиката, на която са били посветени презентациите и дискусиите през изминалите два дни, винаги е била във фокуса на вниманието на социалните партньори в България и неизменна част от приоритетите на Министерството на труда и социалната политика в областта на социалния диалог.

Като национално отговорни социални партньори, всички ние сме убедени в ролята и значимостта на трипартитния диалог, без наличието на който не би било възможно  постигането на социален мир и просперитет в развитието на индустриалните отношения у нас, заяви д-р Петрова.

Заместник-министърът посочи още, че от началото на тази година в МТСП е сформирана тристранна работна група, която разглежда текстовете на предложения от социалните партньори законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, с цел подобряване на нормативната уредба и повишаване на ефективността от дейността на НИПА.


Няма коментари:

Публикуване на коментар