петък, 13 април 2018 г.

Зам.-министър Петрова взе участие в Областния съвет за тристранно сътрудничество в Монтана

Д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, и нейният екип взеха активно участие днес в Областния съвет за тристранно сътрудничество на област Монтана. Събитието бе посветено на демографските въпроси и жизненото равнище в областта.

Заседанието бе открито от областния управител г-н Росен Белчев и д-р Петрова. Заместник-министърът представи виждането на нейния екип за разработване на регионални демографски политики и стимулиране на социалното предприемачество като механизми за разрешаване на демографските проблеми и социално-икономическите неравенства в страната.

Последваха презентации на д-р Златанова и доц. д-р Бърдаров, които предизвикаха оживена дискусия. В нея се включиха както представители на синдикатите и образователните институции в града, така и работодатели.

Общото мнение бе, че демографската ситуация в област Монтана е много тежка, но чрез мерки от държавата за облекчаване на бизнеса и активната работа на местната власт и местните работодатели може да се постигне най-важната цел, а именно -  задържане на младите квалифицирани хора в областта. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар