петък, 27 април 2018 г.

Д-р Петрова се срещна с представители на Съюза на икономистите в България

Днес на среща с представители на Съюза на икономистите в България и с представители на клуб „Сребърна икономика“ към Съюза на икономистите заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова представи проект на закон за предприятията на социалната и солидарна икономика.

За участие в срещата–дискусия бяха поканени членове на Съюза и заинтересовани от темата представители на научните среди.

Присъстващите обсъдиха значимостта и важността на проекта на закон, както и основни положения в него. Изразени бяха общи и конкретни виждания за неговото прилагане.

Заместник-министър Петрова подчерта навременността на закона, неговата иновативност и значимост за качеството на живот и повишаване на жизненото равнище на уязвими групи в обществото.

Участниците в проведената среща се обединиха около това, че законът надгражда постигнатото и допринася за по-целенасочена политика в областта на социалната икономика.

Няма коментари:

Публикуване на коментар