сряда, 25 април 2018 г.

Зам.-министър Петрова се срещна с международни експерти в областта на трудовите спорове

Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова проведе работна среща с Минава Ебисуи от Международното бюро по труда в Женева, Кристина Михеш от Регионалното бюро за Централна и Източна Европа в Будапеща и Кевин Фоли – председател на Трудовия съд в Ирландия.

Срещата се състоя в продължение на двудневния международен семинар на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) в София.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за повишаване на обществената осведоменост относно дейността на Института за ефективното предотвратяване и разрешаване на колективните трудови спорове, насърчаване на колективното трудово договаряне и успешния социален диалог. Дискутираха се и възможностите за усъвършенстване на нормативната уредба по процедурите по посредничеството и арбитраж.

Моето желание е НИПА да заеме своето достойно място в българското общество, така че да има по-голяма видимост и информираност за дейностите на института, каза зам.-министър Петрова.
 
От началото на 2018 г., в Министерство на труда и социалната политика има тристранна работна група, която разглежда текстовете на предложения от социалните партньори законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове. Една от целите на проекта е повишаването на ефективността на дейността на Националния институт за помирение и арбитраж.
 
Убедени сме в ролята и значимостта на тристранния диалог, без наличието на който не би било възможно  постигането на социален мир и просперитет в развитието на индустриалните отношения у нас, подчерта заместник-министърът.  Социалният диалог е приоритет на МТСП и всяка наша стъпка е координирана със социалните партньори, каза още тя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар