четвъртък, 19 април 2018 г.

Петрова: След седмица започва обществено обсъждане на Закона за социалната и солидарна икономика

След седмица започва обществено обсъждане на законопроекта

Д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, в разговор с Клара Маринова в ефира на „Радио К2”, заяви позиции по следните теми:

Какво представляват социалните предприятия и социалната икономика?

„В България самоопределящите се като социални предприятия са 4700, но след анализ установихме, че 1/3 от тези предприятия, които се определят като социални, не са такива”. Това заявихте Вие по време на международна конференция на тема „Социалната икономика за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС”, още подробности нека чуем от самата Вас. Какво означава социална икономика?”, попита водещата Клара Маринова. Султанка Петрова обясни, че социалната икономика е една нова политика за България, която е създадена през 2012 г., когато е приета Концепция за социалната икономика в България. На базата на тази концепция се разработват двугодишни планове, по които се работи. Заместник-министърът подчерта, че провеждането на тази конференция в София по време на българското европредседателство показва политическата подкрепа на българското правителство за развитието на този сектор.

Султанка Петрова обясни, че социалната икономика се развива в Европа и в света повече от 30 години. За съжаление обаче ние малко сме изостанали. „Но бих искала в ефира на Вашето радио да кажа, че по време на тази конференция моят екип положи изключително много усилия, за да можем да представим първия закон за предприятията от социалната и солидарната икономика в България!”, подчерта тя. Заместник-министърът обясни, че има много фактори, които определят социалната икономика. Тази икономика дава шанс на хората с увреждания, на родителите, които отглеждат деца с увреждания, на хора в неравностойно положение да бъдат подкрепени и да намерят своето място на пазара на труда.

Има 4 основни фактора, които определят социалната икономика. Един от основните принципи е този на лимитиращите фактори. Неговата същност е в съвместното действие на факторите и означава, че нивото на жизнена дейност на социалната и солидарна икономика се определя от онзи фактор, който е минимум спрямо останалите. „Затова ние трябва да се обединим около тези много важни фактори, защото ако само един от тях не бъде добре развит всъщност цялата система няма да работи! Тази жизнеспособност на модела, в който се развиват всички първостепенни компоненти на тази голяма екосистема обхваща няколко неща. Това са политическата ангажираност и стратегическата визия, това е институционалната рамка, финансовата рамка и правната рамка, която ние вече създадохме!”, обясни още Султанка Петрова. Вече има проект на закон, който след няколко дни ще бъде предложен за обществено обсъждане. 

„Много ми хареса определението – социалното предприемачество не е благотворителност, а стопанска дейност. Какво означава това?“, попита водещата Клара Маринова. Султанка Петрова отговори, че това е точно така, защото тези хора не искат нещо да им се даде, а да бъдат подпомогнати в момента, когато имат нужда от това. „Хората, които работят в социалната икономика, са хора с големи сърца, защото тук не се търси печалбата. Голяма част от печалбата те я влагат в социална насоченост и това е разликата между голямата икономика и тази икономика, която наистина набира все по-голяма скорост!“, обясни заместник-министърът. 

Подготвеният от МТСП проект на закон за социална и солидарна икономика

„На форума бе съобщено, че министерството е подготвило проект на закон за социална и солидарна икономика, който скоро ще бъде публикуван за обществено обсъждане. Каква е целта на този закон? Защо е необходим, каква е неговата философия и какви проблеми ще реши той? И най-важното – кога ще се обсъжда от обществото?”, попита водещата Клара Маринова. Султанка Петрова отговори, че след една седмица ще бъде качен за обществено обсъждане. Тя продължи, че в МТСП със заповед на министъра е била създадена междуведомствена работна група в която са били включени 37 експерти от всички заинтересовани страни. „Така че в много широк кръг ние изработихме закона за предприятията за социалната и солидарна икономика. Всеки един от тях беше изключително важен със своите компетенции. Мисля, че подготвихме един закон, който би могъл да бъде изключително полезен за България, защото в целия ЕС се говори за третата икономика и именно социалната икономика се нарича третата икономика, защото тя дава голяма сигурност за хората в неравностойно положение!”, категорична бе тя.

Султанка Петрова обясни, че в проекта за закон са били включени и национални специфики, като е бил приложен един по-либерален модел. За МТСП е много важно да има възможност тези предприятия да бъдат подпомагани от държавата. Предвидени са финансови инструменти, чрез които това да става. Ще се изработи и платформа за дигитализация на екосистемата на социалната икономика, което не е правено никъде и ще бъде изключително иновативно. Тази платформа ще даде възможност хората да обменят опит, малките предприятия да се кооперират.

„Какви проблеми ще се решат с този закон?”, попита водещата Клара Маринова. Нейният събеседник отговори, че тези проблеми са в няколко насоки. Най-важното е обаче, че с този закон ще може да се даде работа на хората от уязвимите групи. Той е насочен точно към тях. Тя обясни, че ние досега сме имали добри примери, но не сме имали закон, който да подкрепя тези хора и да им дава сигурност, защото когато се създаде едно социално предприятие трябва да има устойчивост и сигурност. 

Финансирането

Султанка Петрова обясни, че основното финансиране, на което сме разчитали досега, е от структурните фондове на ЕС и свързаните оперативни програми, които са в няколко министерства. Сега обаче са разработени няколко различни финансови механизми. За социално предприемачество е отделен финансов ресурс по финансовите инструменти за стартиращи нови социални предприятия. Друг източник за финансиране са обществените поръчки. В националното законодателство съществува възможност запазени стоки и услуги да се възлагат на определен кръг предприятия, чиято цел е социалното и професионално интегриране на хората с увреждания или на хората в неравностойно положение. ББР ще участва като инвеститор и ще подпомага този процес. Инициативата на ББР ще бъде насочена към публично-частното партньорство за инвестиране в малки и средни предприятия със значимо социално въздействие. Участието на ББР е с около 1 милион евро. „Тази инвестиция ще бъде много полезна за министерството, защото тя ще даде възможност за диверсификация на източниците на финансиране!“, заяви заместник-министърът.

Султанка Петрова обясни, че през последните години е направено много за това тези социални предприятия да имат по-голяма видимост. Включени са и местните власт и областните администрации, защото тази социална икономика ще бъде насочена към малките населени места. 

Какво означава за България социалната икономика?

„Социалната и солидарна икономика в България има добри традиции назад във времето, които обаче трябва да бъдат актуализирани към новата реалност. Това са всички кооперации на хора с увреждания, съвременният поглед е връзката между създаването на работни места, доставянето на социални услуги, изсветляването на сектора на услугите като цяло през системата на социалните ваучери. Това бе изтъкнато и от Вас по време на международната конференция. Какво означава за България социалната икономика?“, попита водещата Клара Маринова. Султанка Петрова отговори, че според нея социалната икономика е бъдещето. Тя продължи, че тези ваучери за социални услуги се използват в цяла Европа, но най-много са развити в Белгия, Франция и Германия. Това са добри примери, които трябва да прилагаме, ако искаме за се борим със сивата икономика и да осигурим справедливост за тези хора, които наистина имат нужда от помощ и подкрепа. „Много е важно тази подкрепа да се получава от хората, които наистина имат нужда, а не да се злоупотребява и да се тръгва в една посока, която не е правилна и няма да ни доведе до нищо. Ако успеем да разработим тази платформа, на първо място ние сме поставили контрол и мониторинг на целия процес, което според мен е най-важното нещо!“, завърши Султанка Петрова разговора си с Клара Маринова в ефира на „Радио К2” от 18 април 2018 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар