петък, 9 март 2018 г.

Зам.-министър Петрова участва в работна среща със социалните партньори

На 8-ми март в Министерство на труда и социалната политика се проведе работна среща с представители на национално представителните организации на работодателите и работниците. В нея взеха участие министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, зам.-министър Султанка Петрова, както и представители на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), КТ „Подкрепа“, Българска стопанска камара, КРИБ, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Съюз за стопанска инициатива.

Бяха обсъдени действията за подготовка на Национален план за прилагане на принципите на Европейския стълб за социални права.

Европейският социален стълб се основава на 20 ключови принципа за осигуряване на равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд, социална закрила и приобщаване. Прилагането на Европейския стълб за социални права е тема на трипартитната среща на високо ниво, която ще се проведе на 21 март в Брюксел, както и на конференцията в София на 27 юни т.г.
 
По време на срещата беше обсъдена и темата за определяне на механизма за договаряне и определяне на минималната работна заплата, както и подготовката на промени в трудовото законодателство, които да са съобразени с настъпващите промени на пазара на труда и необходимостта от адекватна социална защита.

Няма коментари:

Публикуване на коментар