сряда, 7 март 2018 г.

Зам.-министър Петрова обсъди проекта на Закон за социалната икономика с регионалния директор на Кооперативна Европа Анейс Матис

Днес в Министерство на труда и социалната политика се проведе съвместна среща между д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, Анейс Матис, регионален директор на Кооперативна Европа и г-жа Ваня Боюклиева, заместник-председател на Централния кооперативен съюз.

Работната среща се състоя във връзка с разработването на проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, като акцент в разговора беше поставен върху ключовата роля на кооперациите в България и техния принос за развитието на социалната и солидарна икономика на национално и европейско ниво.

 По време на разговора бяха дискутирани добри практики във връзка със социалното предприемачество в Европа.

Г-жа Ваня Боюклиева връчи почетния знак на Централен кооперативен съюз на д-р Петрова. От своя страна заместник-министърът благодари за предоставеното становище по изготвения проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, както и за подкрепата относно необходимостта от законово регламентиране на дейността на социалните предприятия като основни субекти за развитието на социалната икономика.

Няма коментари:

Публикуване на коментар