четвъртък, 8 март 2018 г.

Д-р Петрова връчи награда в категорията „Корпоративна и социална отговорност“


Вчера в столицата се проведе четвъртото издание на годишните награди Balkan Business Awards 2018, които отбелязаха най-значимите постижения в бизнеса у нас и на Балканите, допринесли за устойчивото развитие на обществото в тези региони.

Социалната отговорност на компаниите бе сред основните акценти по време на бизнеса форума, а сред гостите на събитието беше и д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика.

Тя връчи наградата в категория „Корпоративна и социална отговорност“ на дентална верига „ЕО Дент“ - за тяхната инициатива в подкрепа на деца и възрастни.

Отличената верига е създала детска дентална клиника за лечение на деца със специфични потребности със силно изразена корпоративна социална отговорност и ангажираност за хора в неравностойно положение – деца и възрастни. Проектът „Шанс за равностоен качествен живот и усмивки за всички“, който включва два подпроекта - „По-качествен живот за нашите родители„ и „Безплатно лечение на деца с увреждания“ години наред има своята устойчивост и развитие.

Усилията за подкрепа на всяка уязвима група и особено що се отнася до нашите деца и родители е наш повсеместен приоритет и всеки постигнат резултат е инвестиция в нашето достойнство, в нашите перспективи и в нашата душевност и човещина, заяви заместник-министър Петрова.

Да натрупаш капитал изисква голям набор от качества и е много трудно, но да инвестираш част от спечеленото в общия ни просперитет, в национален капитал - изисква култура на ума и култура на сърцето, каза в заключение тя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар