петък, 9 март 2018 г.

Султанка Петрова участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

На 9 март 2018 г. в гр. Враца в залата на Търговско- промишлената палата се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, в което взе участие и д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика.

В заседанието участваха и представители на други министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца и Ловеч, заместник областният управител на област Плевен, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди.

Заместник-министърът подчерта че, подобряването на стандарта и качеството на живот на населението в  Северозападен район е сред приоритетите на Министерство на труда и социалната политика.

Провеждането на активна и целенасочена политика, както и обединение и координиране на действията на правителството, органите на местната власт  и гражданското общество са  важни за развитието на този район, заяви тя.

Преодоляването на регионалните диспропорции на пазара на труда  и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица, включително и в неравностойно положение, от райони с високо равнище на безработица е основната цел на програма „Работа“, която Министерство на труда и социалната политика финансира с бюджетни средства. Тази програма е насочена именно към Северозападния район, поясни заместник-министърът.

Повишаването на осведомеността на заинтересованите страни относно провежданите политики в социалната област са от изключителна важност за харота, особено за възрастното население. Именно на такива форуми може да се чуят Вашите предложения за промяна в политиките и разработването на регионални демографски политики, отчитащи спецификите на районите, каза в заключение д-р Петрова.

Няма коментари:

Публикуване на коментар