сряда, 28 март 2018 г.

Зам.-министър Петрова: Най-важното за сключване на КТД е социалният диалог

Днес заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова откри среща-дискусия, организирана от Националния институт за помирение и арбитраж в сътрудничество и със съдействието на социалните партньори в пивоварния бранш.

Целта на проведената среща бе да се обсъди изготвения от Института анализ на браншовия колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш (30.01.2018 г.) и действащите колективни трудови договори на предприятията от бранша.

Живеем в динамични времена на промени и предизвикателства, свързани с новите технологии, жизнения стандарт, доходите от труд, конкурентоспособността. За да се справим с новите предизвикателства, се изисква гъвкавост и ефективен социален диалог между работодатели, работници и синдикати, заяви заместник-министър Петрова. 

Тя посочи, че колективните трудови договори са начин за подобряване условията на труд, а най-важното за сключването на КТД е социалният диалог.

Колективният трудов договор е неотменим процес за регулиране на индустриалните отношения, като целта е да се постигнат по-благоприятни условия по редица въпроси като размер на отпуски и обезщетения, размер на допълнителни възнаграждения и др., каза д-р Петрова.

Колективните трудови договори доказват съпричастността и отговорността на социалните партньори, което води до сигурност и стабилност, каза в заключение заместник-министърът.

Няма коментари:

Публикуване на коментар