петък, 16 март 2018 г.

Зам.-министър Петрова провежда дискусионни срещи, посветени на демографските политики в областите Велико Търново и Габрово

Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова провежда регионални демографски срещи във Великотърновска и Габровска област.

На 15-и март в областната администрация на Велико Търново се проведе среща-дискусия с областната и общинските администрации на Великотърновска област.

Срещата бе открита от областния управител проф. д-р Любомира Попова, заместник областния управител Ивета Кабакчиева и д-р Султанка Петрова.

Всички ние, като професионалисти и като граждани сме съпричастни с демографските и социални проблеми, които стоят вече не само пред България, а и пред Европа, която е изправена пред много предизвикателства. Тези проблеми не са нови, те са били на дневен ред и преди, но днешната среща ще постави по-конкретни въпроси, а и мерки за справяне с тази криза, каза областният управител проф. д-р Любомира Попова.

Акцентите в демографската политика на България очерта доц. д-р Георги Бърдаров, като посочи, че регионалните демографски политики трябва да отчитат спецификите на регионите, етнопсихологията на населението, репродуктивните и миграционни нагласи, демографските процеси и тенденции.

В дискусията се включиха и представители на общините от областта, държавни структури, имащи отношение към темата, работодателски организации и студенти.

Заместник-министър Султанка Петрова каза, че основната цел е да се разработят регионални демографски политики за всеки регион, които да бъдат съобразени с местната специфика, защото регионите са изключително различни, тяхната структура е различна, дори населението им е различно. Тя допълни че предстои Националната програма за обучение и заетост на безработни лица „Работа” да стартира в още 96 общини.


Представени бяха презентации свързани с темите за демографските проблеми, жизнено равнище и доходи, както и състоянието и тенденции в таза насока.

Заместник-министърът очерта целите и параметрите на регионалните демографски политики, които разработва Министерството на труда и социалната политика.


Днес, 16-и март, регионалните демографски срещи продължават в община Трявна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар