петък, 2 март 2018 г.

Д-р Петрова инициира кръгла маса по въпросите на възрастните хора


Водени са разговори с Агенцията по заетостта за отваряне на програми, които да подкрепят включването на хората от третата възраст на пазара на труда.

Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Д-р Султанка Петрова по време на  кръгла маса на тема „За активен и пълноценен живот на възрастните хора в България“, проведена днес в Министерство на труда и социалната политика.

Основни лектори по темата бяха доц. д-р Георги Бърдаров от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Иван Нейков - директор на Балканския институт по труда и социалната политика. 

Заместник-министър Петрова отбеляза, че през последните години се наблюдава бързо застаряване на населението ни, като тенденцията обхваща както Европа, така и целия свят. Това, по което България се различава от другите европейски страни, е изключително голямата численост млади хора, които напускат държавата ни, поясни тя.

Това, че са в пенсионна възраст, не означава, че възрастните хора не могат да работят. Голяма част от тях имат такова желание и ние трябва да ги подкрепим, заяви заместник-министърът.

Според нея възрастните хора са потенциал, който може да се използва на трудовия пазар. Те притежават опит, квалификация и умения, които не трябва да бъдат пренебрегвани. Зам.-министър Петрова даде пример с Германия, която е дала възможност на възрастните хора да продължат да работят и да предадат своя опит на младите хора. Най-често пенсионерите се наемат като консултанти и медиатори в малки и средни предприятия.В работата на кръглата маса взеха участие представители на Министерство на труда и социалната политика, университетски преподаватели, представители на научните среди, на работодателските организации, на синдикатите и на неправителствените организации.

Няма коментари:

Публикуване на коментар