сряда, 7 февруари 2018 г.

Зам.-министър Петрова: Държавата предприема мерки за насърчаване на социалната икономика

Видео >>>
С  Управленската програма на правителството се доказа, че имаме отговорност и грижа към семейството и децата. През 2018 г. бяха повишени детските надбавки, като се даде допълнителен критерий. Чрез него се дава възможност на около 20 000 семейства да получават допълнителни средства.

Допълнителният критерий е свързан с доходите на член от семейство – тези, които получават от 401 до 500 лева ще имат възможност да получават 80% от детските, които се дават за първо, второ и трето дете. Увеличи се обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години от 340 на 380 лева.

Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова в предаването „Европа сутрин“  по ТВ Европа.

Обвързването на детските помощи с образование даде добър ефект. Създаде се система, по която всички директори до 5-о число всеки месец дават информация за посещение на детето и на базата на тази информация Агенцията за социално подпомагане отпуска или не отпуска помощите за деца. Тези мерки са предприети с цел връщане на децата в образователната система. Образованието трябва да бъде приоритет на България, заяви заместник социалният министър.

Подготвяме законопроект за социалната и солидарна икономика. В момента няма закон, който да дава рамка и да урежда социалните предприятия. Социалната и солидарна икономика е икономиката на 21 век. Тази политика е нова за страната ни, а България има потенциал за развитието ѝ. На 16 и 17 април тази година ще има конференция на високо ниво, насочена към социалната икономика, социалното предприемачество и социалните иновации. Ще бъде организирана и изложба на стоки, които са произведени от социални предприятия, разказа д-р Петрова.

Социалната и солидарна икономика дават възможност на хора от уязвимите групи да създадат свой бизнес и да намерят своето място. По този начин могат да бъдат спестени средства на държавата, защото давайки възможност на тези хора да се обучат и да работят в тези социални предприятия, те ще имат възможност да се включат в пазара на труда и да бъдат полезни на обществото, обясни заместник-министърът.

Изключително важно е социалните предприятия да имат устойчивост. Предвидени са различни механизми, по които ще бъдат подпомагани, каза в заключение тя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар