петък, 2 февруари 2018 г.

Необходимо е приемането на Закон за доброволчеството

Само 12% от хората в България участват редовно в доброволчески дейности, това нарежда страната ни на предпоследно място от ЕС, при средно за ЕС 24%

В българското законодателство няма приет закон за доброволчеството, но през 2006 г. е изработен проект на закон, според който доброволчеството е „дейност, извършена доброволно, без заплащане в организации с идеална цел или държавни учреждения”. Липсата на такъв закон обуславя слабия интерес и участие в доброволчески кампании и акции на гражданите, също така създава затруднения на институциите, които работят с доброволци.

Това каза д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, в рубриката „Очи в очи” в предаването „Законът и Темида” по БНР.

Заместник социалният министър уточни, че е голяма необходимостта от приемане на закон, който да регламентира доброволчеството като обществено явление и да установи ясен правен статут на организираното доброволчество в България. Така ще се очертае правната рамка на доброволческата дейност и ще се създаде правна сигурност за доброволците и организациите, използващи доброволци. Тази законодателна мярка е необходима и отдавна очаквана за насърчаване на доброволчеството в България.

Доброволци в България стават най-често младежи между 15-30 години, ангажирани с дейности като културни и спортни мероприятия, дейности по опазване на околната среда, благотворителни кампании и др. По данни на Евробарометър едва 12% българи участват редовно в доброволчески дейности, това нарежда България на предпоследно място от ЕС, при средно за ЕС 24%.

В законопроекта е предвидена правна възможност държавата да подпомага и насърчава доброволческите дейности чрез данъчни, финансови, икономически и др. облекчения, които ще бъдат предмет на уредба в специални закони. Регламентирани са видовете доброволчество. Дава се дефиниция за краткосрочно, дългосрочно и корпоративно доброволчество, обясни заместник-министърът.

Чуйте повече в звуковия файл>>>

Няма коментари:

Публикуване на коментар