петък, 2 февруари 2018 г.

Заместник-министър Петрова провежда дискусионни срещи за демографските политики в Габровска област


Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова провежда регионални демографски срещи в Габровска област. На 1-ви февруари в община Севлиево се проведе интензивна дискусия, посветена на демографската ситуация в България и региона, състоянието на пазара на труда, икономическите проблеми и перспективи.

Дискусията бе открита от д-р Петрова, а след това членове на нейния екип изнесоха презентации, свързани с демографията, доходите от труд, жизненото равнище, социалната икономика и социалното предприемачество.

Последва оживена дискусия, в която дейно участие взеха представители на бизнеса и работодатели от община Севлиево, включително и от големи фирми като „Идеал Стандарт-Видима“, синдикалисти, представители на местната власт.

Застъпиха се различни мнения за излизане от демографската и социална криза в България, като в крайна сметка участващите се обединиха около мнението на д-р Петрова, че България се нуждае от ново Възраждане и то може да бъде постигнато само чрез общите усилия на всички, които изграждаме нашето общество.

Много важно бе и мнението на млад българин, завърнал се със семейството си след 15 години в чужбина, който е намерил своята реализация в Севлиево. Според него е необходимо съвсем малко Севлиево да се превърне в еталон за успешно развитие на една българска община, която предлага отлични условия за живот и реализация на младите хора.

Днес, 2-ри февруари, регионалните демографски срещи продължават в областния център Габрово.

Няма коментари:

Публикуване на коментар