петък, 26 януари 2018 г.

Д-р Султанка Петрова: Най-неприемливото за мен е грубото погазване и нарушаване на правата на децата

Необходима е нова структура за защита правата на децата, семейството, възрастните хора и хората с увреждания. 

Това каза днес в рубриката „Очи в очи“ в предаването „Законът и Темида“ по БНР д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика.

Системата за закрила на детето е изградена непоследователно, без да е съобразена с начините на прилагане. Липсва механизъм за координация и комуникация между институциите. Липсва контрол, заяви тя.

Съществуващият модел доказа, че той не осигурява нужните условия за провеждане на ефективна политика за защита правата на децата. Именно затова моето мнение и днес не е променено. Необходимо е преструктуриране, трансформиране, възлагане и разпределение правомощията по права и закрила на децата и ново начало в прилагането на политиките, свързани с това, каза заместник-министърът.

На 1 юни 2016 г. аз представих в 43-ото Народно събрание Концепция за преструктуриране на органите за закрила на детето. В Концепцията се предлага закриване на Държавната агенция за закрила на детето и създаване на структура за защита правата на децата, семейството, възрастните хора и хората с увреждания, която да бъде пряко подчинена на Министерски съвет. Моят екип беше направил анализ, че при преструктурирането на ДАЗД могат да се спестят за бюджета 50-80 млн. лева. Същевременно с това предложих и промени в законодателството – Закон за закрила на детето, Семейния кодекс, Граждански процесуален кодекс и др., припомни д-р Петрова.

Според нея българското общество има нужда от независим орган, който да подпомага уязвимите групи в българското общество. Такива институции отдавна са създадени и работят ефективно в Германия, Франция, Дания. Така ще се осигури комплексна грижа и ще спестим голям публичен ресурс, добави още тя.

Чуйте още каза заместник-министърът в звуковия файл >>>

Няма коментари:

Публикуване на коментар