четвъртък, 25 януари 2018 г.

Парламентът ратифицира Конвенция № 131 за определяне на минималната работна заплата

Парламентът ратифицира Конвенция № 131 на Международната организация на труда (МОТ) за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева.

Заместник социалният министър д-р Султанка Петрова изрази задоволство относно постигнатия успех и отчете положените усилия от всички заинтересовани страни. Това една битка, която водихме доста дълго време, заяви тя.

Конвенцията изисква отделните страни да отчитат, доколкото това е възможно за националната практика, две групи фактори, които оказват влияние върху размера на минималната работна заплата. Това са социалните фактори - потребностите на работниците и техните семейства. Като се вземат предвид общото равнище на техните заплати, разходите за живот, придобивките, обезпечаващи социалната сигурност, добавки, относителният жизнен стандарт. Другата група са икономическите фактори -  нивата на производителност и желанието за постигане и поддържане на високо равнище на заетост.

Тази конвенция въвежда задължение за ратифициралите я държави да създадат и поддържат механизъм за определяне на минималната работна заплата, която се прилага за всички групи наети лица. Основната цел на конвенцията е да уреди този механизъм, защото в продължение на години синдикати и работодатели нямаха единно мнение по тези въпроси. С ратифицирането ѝ правим първата стъпка, която е изключително важна за постигане на това съгласие, заяви заместник-министърът.

Чрез ратифицирането на конвенцията се гарантира балансиране и предвидимост в ръста на минималната работна заплата.  Процедурите за определянето и изменението на минималната работна заплата задължително трябва да предвиждат изчерпателни консултации със заинтересованите представителни организации на работниците и служителите, и на работодателите.

От тук може да изтеглите текста на Конвенция 131 на български език >>>
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар