четвъртък, 14 декември 2017 г.

Д-р Петрова връчи специални награди на социални предприятия

Днес се проведе церемония по връчване на Годишните награди за социални иновации - 2017 г. Събитието се организира от Министерство на труда и социалната политика за трета поредна година.

В церемонията по връчването на наградите участва и заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова.

Основната цел на форума е да бъдат насърчени социалните иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество и да се повишат видимостта и ролята на социалните предприятия.

Бяха връчени награди в няколко категории -  „Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги“, „Социални иновации, свързани със социалното включване“ и „Социални иновации, свързани със заетост“.
 
Заместник-министър Султанка Петрова връчи четири специални награди. Допълнително отличените социални предприятия са: Център за консултиране и кратка терапия „Решения“ – гр. Русе, ТПК „Нов свят“ – гр. Благоевград, ТПКИ „Рила“ – гр. Благоевград и „МИР-И“ ЕООД – гр. Етрополе.
  • В дейността на Сдружение „ЦККТ Решения” – гр. Русе с подкрепата на „Център за Психично Здраве-Русе” ЕООД е създадено ателие за арт-терапия, където потребителите на социалните услуги, които притежават творчески заложби, могат да реализират таланта си. С помощта на трудотерапевти, потребителите на социалните  услуги изработват различни арт изделия от естествени материали– яйца от квилинг; рисувани яйца; коледни декорации от гипс; картини от квилинг; пумпали от квилинг и дърво; различни изделия (играчки, цветя за украси на саксии, брошки), изработени чрез сплитане на вълна; кошнички за яйца. С произведените изделия, съвместно с „ЦПЗ-Русе” ЕООД, се участва в различни изложби и пазари, имащи за цел реализиране на произведените продукти и популяризиране на дейността.
  • ТПК  „Нов свят” е единственото предприятие в Благоевград и региона за задоволяване потребностите на населението от шивашки услуги и стоки за бита. Кооперацията се специализира   в производството на дамски облекла при непрекъснато разширяване асортимента на продуктите и  материалите за тях в сътрудничество с Факултета по изкуствата, Югозападен университет „Неофит Рилски“. След 2001 година кооперацията е инвестирала над 1 млн. лв. в изграждането на инфраструктурни проекти,  свързани с: разширяване на дейността, разработване на нови модели, технологична модернизация на процесите, осигуряване на трайна трудова заетост, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, обучения и повишаване професионалната квалификация на персонала.
  • ТПКИ „Рила“ e едно добре познато име на хората от благоевградски регион. Основната дейност на кооперацията е шивашко производство. Произвежда облекла за българския и европейския пазар. Извършва книговезки услуги и други. ТПКИ „Рила“ развива дейността си в собствена модерно оборудвана материална база. Кооперацията дава възможност за труд на хора с увреждания, като се явява единствено такова специализирано предприятие на територията на Благоевград.
  • Общинско предприятие за хора с намалена работоспособност „МИР-И“ ЕООД е създадено през 1997 г. като предприятие, осигуряващо работа на хора с намалена работоспособност. Дружеството има изключително благородната задача – интеграция на хора с увреждания в трудов колектив и в обществото. Това именно определя и основната цел, и мотива – приобщаване на хората с увреждания в обществото и реализация на възможностите им.

Няма коментари:

Публикуване на коментар