петък, 15 декември 2017 г.

Министерството на труда и социалната политика с призове за социална иновация

Политиката по социална икономика в България се развива координирано и целенасочено, прилагат се работещи модели, които утвърждават нов модел бизнес отношения – за по-висок икономически растеж и по-добро социално включване на уязвими групи от населението.

Това каза днес в предаването „Законът и Темида“ по БНР д-р Султанка Петрова - заместник-министър на труда и социалната политика.

Фокусът на политиката е насочен към подобряване на средата, в която социалните предприятия функционират – повече популярност и разпознаваемост, по-добра регулаторна среда и развитие на възможности за по-добър достъп до финансиране на предприятията от социалната икономика, обясни д-р Петрова.

Израз на тези усилия са и Годишните награди за социална иновация в подкрепа на социалната икономика, целта на които е подкрепа на положителния опит и практики, утвърждаване социалната значимост на предприемаческата активност в създаването на иновации за подобряване на жизнената среда. Социалните иновации са в основата на предприемаческата активност на социалните предприемачи, заяви заместник-министърът.

Годишните награди за социална иновация в подкрепа на социалната икономика дават възможност за отличаване на тези социални предприятия и организации, които създават добавена стойност по иновативен начин и така спомагат за нетрадиционното решаване на конкретни социални проблеми, каза още тя.

Учредяването на Годишните награди е резултат от активната дейност на широк кръг заинтересовани страни – социалните партньори, гражданското общество, държавни органи и организации, академичните среди и др., участващи в междуведомствената работна група по въпросите на социалната икономика към Министерство на труда и социалната политика.

За да разберете кои са наградените чуйте звуковия файл >>>

Няма коментари:

Публикуване на коментар