петък, 22 декември 2017 г.

Заместник-министър Петрова проведе среща-дискусия с българските общности зад граница

Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, съвместно със своя екип, стартира през тази година инициатива, свързана с българските общности, живеещи извън пределите на страната.

Идеята на начинанието е да се установи постоянна комуникация с тези общности, а по-далечната цел е да бъде създадена идейна банка към министерството, в която да се събират идеи, предложения, конкретни мерки и добри практики, с които българите по света биха могли да съдействат за развитието на България.

Вчера, 21 декември, 2017 г., д-р Султанка Петрова проведе първата си среща-дискусия с българи, живеещи извън България. На срещата бяха споделени множество идеи, които българи от Германия, Гърция, Молдова, Швеция, Великобритания и други държави, са дали за подобряване на различни сфери от социално-икономическия и политически живот в страната.

На срещата присъстваха българи, учещи и работещи в Дания, Австралия, а също така и чужденци, живеещи в България.

Заместник-министърът сподели, че според нея българин е всеки човек, който носи България в сърцето си и иска да работи за нея, независимо къде живее в дадения момент. Тя обеща, че тези срещи и интернет комуникацията ще бъдат постоянни и каквото зависи от нея, ще бъде приложено в страната ни от получените идеи и предложения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар