четвъртък, 21 декември 2017 г.

Д-р Петрова: Корпоративната социална отговорност е много важна и трябва да намери своето място в българското общество

Д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, в разговор с Клара Маринова в ефира на „Радио К2”, заяви позиции по следните теми:

Какво представлява корпоративната социална отговорност?

„Много се впечатлих от един Ваш материал, който прочетох, за корпоративната социална отговорност. Много сте права, че знаем много малко за нея. Какво е това корпоративна социална отговорност?”, попита водещата Клара Маринова. 

Султанка Петрова благодари на водещата, че е проявила желание да говорят по тази тема, защото в България има много малко информация за нея. Тя обясни, че корпоративната социална отговорност е концепция, чрез която компаниите интегрират доброволно социалните ангажименти към обществото и загриженост към околната среда. Има различни определения за корпоративната социална отговорност, но през 2011 г. ЕК публикува едно съобщение, с което се въвежда ново разбиране. Тя не се отнася само до доброволната дейност на компаниите да спазват законодателството, а до въздействието, което тези компании оказват върху отговорността за това взаимодействие. Това взаимодействие вече се отчита и върху въпросите, свързани с човешките права. „Целта на корпоративната социална отговорност е вграждане на социалната отговорност в дейността на фирмите!”, обясни Султанка Петрова. Тя добави, че ключовите елементи на корпоративната социална отговорност могат да бъдат обобщени като толерантност, доброта, прозрачност, ответност. Тя мотивира компаниите да работят доброволно за постигането на тези екологични и социални цели. 

Султанка Петрова обясни, че хората вече не се интересуват само от това каква ще бъде заплатата, но и от социалните придобивки, които фирмата предлага. Тя продължи, че с хората, с които се е срещала по време на обиколките си в страната, са установили много добри модели на корпоративна социална отговорност и те трябва да се показват. И в България има добри примери, които трябва да бъдат показвани. МТСП има много важна задача, свързана с информационна кампания, която да достигне до хората и те да знаят за тези добри примери. „Корпоративната социална отговорност е много важна за България и тя трябва да намери своето място в българското общество! Това трябва да става с помощта на вас, медиите, които проявявате такъв жив интерес към тази тема!”, категорична бе Султанка Петрова. 

Какви инструменти използва МТСП, за да насърчава корпоративната социална отговорност? 

„Конкретно каква организационна структура или какви организационни въпроси решава вашето министерство, за да може да се работи по този проблем?”, попита водещата Клара Маринова. Султанка Петрова отговори, че се използват 5 основни вида инструменти, за да се насърчава малкия и средния бизнес. Много са важни правните инструменти или законодателната рамка, която включва задължителни и доброволни политически инициативи. Тук трябва да се включат закони, наредби, европейски регламенти, икономически и финансови инструменти, финансови стимули под формата на облекчения, субсидии или награди. МТСП всяка година има такова награждаване. Заместник-министърът подчерта и важността на достъпа до информация. Трябва да има комуникация между институциите, между бизнеса и правителството. 

Нивото на социалния диалог в България. 

„Как оценявате работата в България, какво още ни липсва, говорим за големите проблеми, за да се изравним с напредналите държави в тази област?”, попита водещата Клара Маринова. Султанка Петрова започна отговора си с това, че ни липсва социален диалог. Тя продължи, че трябва да се научим да си говорим. Трябва да търсим най-доброто решение, което да бъде в полза на българското общество. „От кого зависи добрият социален диалог?”, продължи водещата Клара Маринова. Събеседникът й отговори, че най-важни в този диалог са работодатели и синдикати. Водещата попита как може да се постигне това, че синдикати и работодатели не само да водят диалог, но и да стигат до пресечни точки. Заместник-министърът заяви, че МТСП наистина е положило огромни усилия, за да се получи един добър социален диалог между двете страни. Двете страни обаче трудно правят отстъпки. Може би затова няма и добър механизъм за определянето на минималната работна заплата. 

Султанка Петрова обясни, че е била проведена широка дискусия с участието на социалните партньори, неправителствени организации и експерти. Всички са се обединили около необходимостта от ратифициране на Конвенция 131 на МОТ. Това е първата и най-добра стъпка, свързана с минималната работна заплата. Това ще бъде и отскок в правилната посока за развитието на добрия социален диалог и намиране на механизми за определяне на минималната работна заплата. Тя изрази надеждата си от следващата година да започне работата и по следващия приоритет, който е определяне на минималната работна заплата чрез точен механизъм. „Вие знаете, че имаме няколко препоръки от ЕК и аз се надявам това да се случи. Надявам се най-после синдикати и работодатели да си стиснат ръцете и в името на България да вървим напред!”, завърши Султанка Петрова разговора си с Клара Маринова в ефира на „Радио К2” на 20 декември 2017 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар