вторник, 12 декември 2017 г.

Д-р Петрова се срещна с представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

По покана на заместник-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка  Петрова г-н Силван Жижер  - началник на ресор в Център за предприемачество, малки и средни предприятия, местно развитие и туризъм към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), пристигна на официално посещение в Министерство на труда и социалната политика.

Заместник-министър Петрова запозна г-н Жижер с политиката на социална икономика в България и бъдещите планове за нейното развитие. Обменени бяха идеи за съвместно сътрудничество в областта на социалната икономика и социалното предприемачество.

Г-н Жижер от своя страна представи насоките, по които Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, и по-специално програма LEED -  програма за местно развитие на икономиката и заетостта, работи в областта на заетостта, предприемачеството и социалната икономика.

На работната среща бяха представени  приоритетите на България по време на председателството  на Съвета на ЕС с акцент социалната икономика и социалното предприемачество. Бяха обсъдени и начините за включване на ОИСР в подготовката и осъществяването на предстоящата конференция на високо равнище по социална икономика.

От страна на ОИСР  г-н Жижер посочи възможностите България да се възползва от програма LEED, включително и чрез членство в програмата.

На срещата бяха представени нагледно и материали, които ОИСР е разработила и предоставя на заинтересованите страни в подкрепа на социалната икономика.

Няма коментари:

Публикуване на коментар