петък, 22 декември 2017 г.

Съгласие със социалните партньори по текстовете на Конвенция 131 на МОТ

В Министерство на труда и социалната политика беше проведена  среща с национално представителните организации на работодателите и синдикатите, на която се постигна съгласие по текста на предложената за ратифициране Конвенция 131 на Международната организация на труда (МОТ) за определяне на размера на минималната работна заплата.

Предстои Министерски съвет да приеме решение за предложение до Народното събрание за нейното ратифициране.

В срещата участваха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков,  заместник-министър Султанка Петрова, ръководители и експерти на национално представените организации на работодателите и на работниците и служителите.

По време на разговора социалните партньори постигнаха значителен напредък по основните текстове на проекта на Рамковото споразумение за процедурата по договаряне на размера на минималната работна заплата за страната. Бяха обсъдени въпроси, свързани с определяне на гаранции за участие на социалните партньори в договорната процедура.

Също така се дискутираха сроковете за провеждане на преговорите, обхвата на социалните и икономически индикатори, подкрепящи договорния процес, коридора, по който ще се договаря размерът на минималната работна заплата, както и ролята на държавата в този процес.

Щастлива съм от конструктивния социален диалог, който се проведе и от постигнатите резултати. Искрени благодарности за упоритата работа и експертност на директора на дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“ - г-н Петър Начев и на началника на отдел „Жизнен стандарт, доходи от труд и социална икономика“ - г-жа Теменужка Златанова, заяви заместник-министърът.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар