петък, 17 ноември 2017 г.

Как в Швейцария се уреждат колективни трудови спорове

Проектът „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка“ представлява надграждане въз основа на допълнително споразумение от 11.11.2016 г. между Министерство на труда и социалната политика и Балканския институт по труда и социалната политика като представител на швейцарската страна, на изпълнен в периода м. юни 2013 г. – м. декември 2015 г. от Националния институт за помирение и арбитраж проект „Разрешаване на спорове“, част от проект на МТСП „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“ финансиран от тематичен фонд „Партньорство и експерти” от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на различията в рамките на разширения Европейския съюз.

Това разказа днес в авторската си рубрика „Очи в очи“ в юридическото предаване „Законът и Темида“ по БНР заместник социалният министър д-р Султанка Петрова.

Целта на проекта е съвместно със социалните партньори да бъдат разработени предложения за подобряване на нормативната уредба относно правото на стачка на работниците и служителите чрез изменения и допълнения на Закона за уреждане на колективните трудови спорове и свързаните нормативни актове, използвайки подходящите подходи, решения и практика на Конфедерация Швейцария и в съответствие с международните трудови стандарти. При изпълнението на проекта се цели постигането на възможното общо съгласие между социалните партньори за изменение и допълнение на нормативната уредба, свързана с правото на стачка.

Резултатът е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове, който съдържа съвместни предложения и алтернативни варианти на текстове относно уредбата на правото на стачка и неговата реализация, както и предложения за изменение и допълнение на свързаната нормативна уредба.

Осигурено е и сътрудничество при организирането и провеждането на планираното посещение в Конфедерация Швейцария от Отдела по трудово право на Международното бюро по труда в Женева, и от Департамента по труда към Държавния секретариат по икономически въпроси, изразяващо се в подготовка на срещи с експерти на Международната организация на труда, експерти на швейцарската страна, на швейцарските работодателски и синдикални организации, с цел проучване на международния и швейцарския опит в уреждането на колективните трудови спорове и нормативната уредба и практика в областта на правото на стачка. От страна на директора на Департамента по труда д-р Борис Цюрхер след посещението е получено благодарствено писмо, съдържащо положителна оценка за участието на българските експерти при посещението в Швейцария.

Кои са добрите практики от Швейцария? Чуйте коментар на д-р Султанка Петрова.

Няма коментари:

Публикуване на коментар