петък, 17 ноември 2017 г.

Д-р Петрова откри Заключителна конференция по проект „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка“

Д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, взе участие в Заключителна конференция, организирана от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА), по проект „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка“ като Компонент 2 на проект на Министерството на труда и социалната политика „Насърчаване на социалния диалог и подобряване условията на труд на работниците и служителите. 

Благодарение на подкрепата на швейцарското правителство по проект на министерството „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“ бяха постигнати резултати, които имат стратегическо значение, защото са скрепени с консенсуса на самите участници в социалния диалог – социалните партньори, и са насочени към реалните им потребности, посочи д-р Петрова.

Заместник-министърът изрази задоволство от факта, че този проект предоставя отлична възможност като преки участници в социалния диалог, те сами да изразят своето виждане по темата за правото на стачка и начините за разрешаване на колективните трудови спорове.

Важно да отбележа и постигнатия от всички социални партньори консенсус относно ролята и значението на НИПА, както и необходимостта от изменения и допълнения на закона, които да гарантират ефективността на процедурите по помирение и арбитраж в процеса на извънсъдебното разрешаване на колективните трудови спорове, като гаранция за постигане на социален мир и използване на стачката само като крайно средство за разрешаването на социални конфликти, заяви тя.

В заключение д-р Петрова изрази своята увереност, че задълбочената работа в духа на социалния диалог, ще намери продължение с цел развитие на арбитражното производство като съвременна и иновативна алтернатива на класическото производство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар