вторник, 14 ноември 2017 г.

Зам.-социалният министър Султанка Петрова: Трябва да спрем младите да емигрират

672 000 деца ще подпомагаме финансово през 2018 г.

Интервю на в. „Телеграф“ със заместник-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова 

- Госпожо Петрова, в държавния бюджет за следващата година са предвидени нови стимули за семействата  - увеличаване на детските, майчинските, социалните помощи. Могат ли тези добавки да помогнат да излезем от демографската криза?

- Всяка мярка, която прилагаме в момента, е изключително важна и дори закъсняла с оглед на тежката демографска ситуация в България, която продължава вече 27 години. Ограничаването на негативните демографски тенденции, повишаването на раждаемостта и намаляването на младежката емиграция са сред основните приоритети на правителството.


Увеличаването на размера на месечните помощи за отглеждане на дете и повишаването на обезщетението за втората година от майчинството от 340 на 380 лева са част от усилията в тази посока. Всяка демографска ситуация обаче се определя от два показателя - естествен и механичен прираст. Първата крачка за справяне с демографската криза е подобряването на естествения прираст чрез повишаване на раждаемостта. Но за да извадим страната от демографската криза, е необходимо да направим решително и втората крачка, а именно - да се справим и с отрицателния механичен прираст.

За мен лично най-важното нещо, което трябва да направим, за да се справим с демографската криза, е да ограничим емиграцията на млади, образовани и квалифицирани хора от страната. Те трябва да остават тук, да се реализират в страната, да създават семейства и поколение в България. Едва тогава ще се справим напълно с демографската криза.

- Колко семейства ще се възползват от възможността да взимат детски надбавки, ако се приемат предложенията на социалното министерство?

- В Бюджет 2018 се предвижда добавката за семейство с едно дете да се увеличи от 37 лева на 40 лева. За семейство с две деца помощта ще се повиши от 85 лева на 90 лева, а за семейство с три деца - от 130 на 135 лева. Увеличеният размер ще се получава от семейства с месечен доход до 400 лева на човек. От 2018 година ще се въведе допълнителен доходен критерий за получаване на помощта. Тя ще се взема и от семейства с месечен доход на човек от 400,01 лева до 500 лева. Те ще получават 80% от пълния размер на помощта. По този начин ще се осигури подкрепа за повече семейства.

Паралелно с това ще се даде възможност и родители, които получават близки до средните за страната доходи, да получат помощи. Разчетите показват, че броят на семействата, които ще получават този вид помощи през 2018 година, ще се увеличи с около 20 000, а броят на подпомаганите деца ще стигне 672 000.

От догодина от 400 на 450 лева ще се повиши доходният критерий за получаване на три вида други семейни помощи - еднократната помощ при бременност, еднократната помощ за първокласници, както и месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година. Според прогнозите през 2018 година такива помощи ще получават близо 76 000 семейства.

- Какво показват данните за застаряването на населението у нас?

- България е сред най-застарелите нации не само в Европа, но и в света, което се дължи не толкова на високата средна продължителност на живота, колкото на драстичния демографски дисбаланс. Със своите 74,7 г. средна продължителност на живота България е на едно от последните места в ЕС, наред с Латвия и Литва. При нас обаче, заради постоянната емиграция на младо население, е нарушен демографският баланс младо - възрастно население.

-  Как?

- Според полово-възрастовата пирамида на страната хората над 65 години вече са над 20%, а тези под 15 години са около 13%. А имаме и области като Видин, Габрово, Кюстендил и Монтана, където населението над 65 г. вече достига 1/4 (около 25%) от цялото население.

Много показателен за застаряването на българската нация е коефициентът на демографско заместване. Той показва отношението между хората, които излизат в пенсионна възраст (60-64 години), и младежите, които навлизат в активна трудоспособна възраст (15-19 години). За България това съотношение вече е близо 100 на 60. Тоест на 100 души, излизащи в пенсия, се падат едва 60 души, които влизат в активна възраст.

- Един от стимулите за млади семейства е осигуряването на безплатни бавачки. Колко родители до момента са подали документи да ползват тази услуга?

- Над 2100 родители кандидатстваха да им бъде осигурен детегледач по проекта „Родители в заетост“. Приемът на документи приключи на 31 октомври 2017 г. и Агенцията по заетостта започна разглеждането за допустимост на подадените заявления. Тези родители, които са одобрени, ще бъдат уведомени и поканени да изберат детегледач от съответното бюро по труда.

Набирането на кандидати за детегледачи продължава и след приключване на приема на заявления от родителите. Те могат да подават заявления на хартиен носител, лично, във всички бюра по труда в страната, в работни дни между 8,30 и 17,00 часа. Към момента са подадени около 2000 заявления от безработни и неактивни лица, които желаят да бъдат детегледачи. Очакванията са, че с планираните по проекта 20 млн. лева ще се осигури подкрепа на най-малко 1500 родители и най- малко 1500 безработни и неактивни лица да бъдат наети като детегледачи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар