петък, 10 ноември 2017 г.

Социалната икономика и социалното предприемачество са приоритет на правителството

България е изправена пред множество предизвикателства, свързани с демографските проблеми, новите технологии, конкурентоспособността и редица други. В решаването на социално-икономическите проблеми особено място заема социалната икономика, каза днес в рубриката си  „Очи в очи с д-р Петрова“ в предаването „Законът и Темида“ по БНР д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика.

Това е сектор от националната икономика, който работи за постигане на конкретни социални цели. През последните години нараства интереса към социалното предприемачество. Неетичното поведение от страна на някои бизнес организации мотивира хората да търсят пътища за решаване на редица социални проблеми. Един от начините е самоорганизиране и самоподпомагане на местни групи в решаването на конкретни социални проблеми.  

Почти във всички страни от ЕС има правни разпоредби за социалната икономика. Така например Белгия приема Закон за социалната икономика през 2008 г., Испания и Гърция – 2011 г., Португалия - 2012 г., Франция - 2014 г., Румъния - 2015 г. Социалната икономика е ангажимент на държавата, като придоби по-голяма роля за насърчаване на предприемаческата активност предимно на групи в неравностойно положение. Социалните предприятия в Европейския съюз създават между 6 и 10% от работните места с тенденция те да се повишават.

Към министъра на труда и социалната политика е създадена междуведомствена работна група по въпросите на социалната икономика, която подготвя проект на Закон за социалната икономика. Това е изключително важно, защото ако искаме да развиваме социална икономика и социално предприемачество, имаме нужда от правно регулиране.

В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС се подготвя провеждането на международна конференция на високо ниво „Социална икономика и социално предприемачество”, която ще се проведе на 16-17 април 2018 г. в София.

За пета поредна година Министерство на труда и социалната политика ще организира конкурс по награждаване на отличилите се социални предприятия. С цел създаване на мрежи и контакти се провежда ежегоден форум на социалното предприятие, който ще бъде съпътстващо събитие на международната конференция по време на председателството на Съвета на ЕС.

Министерство на труда и социалната политика има специализирана интернет страница за социална икономика, което дава възможност да се сдобием с полезна информация, която ни е нужна за социалното предприемачество с цел повишаване на ефективността.
 
Д-р Султанка Петрова уточни, че в България ежегодно се провежда Европейски форум за социално предприемачество, по традиция в Пловдив. В предишни издания са се включвали повече от 100 предприятия от 16 различни страни. Целта е създаване на контакти и мрежи и популяризиране на социалното предприятие пред обществеността.
 
В България около 2000 кооперации с над 500 000 членове са част от социалната икономика. Голяма част от хората с увреждания работят в такива кооперации, като произвеждат стоки и извършват услуги. Годишно между 30 и 50 лица с увреждания стартират самостоятелен бизнес. Чрез срещи, кръгли маси, информационни кампании Министерство на труда и социалната политика цели да повиши значимостта на този сектор - допълни заместник-социалният министър.

Няма коментари:

Публикуване на коментар