петък, 3 ноември 2017 г.

Д-р Султанка Петрова организира срещи с браншови организации

Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова стартира серия от срещи с браншови организации, посветени на демографската криза у нас и свързания с нея проблем за дефицит на работна ръка в България и корпоративната социална отговорност.

На 1 ноември д-р Петрова и нейният екип се срещнаха с „Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България“, на 2 ноември бе проведена  среща с „Камара на строителите в България“, а на 3 ноември - с „Произведено в България“.Бяха набелязани конкретни проблеми, свързани с острия дефицит на работна ръка, законодателни пречки пред развитието на бизнеса и нуждата от все по-голяма корпоративна социална отговорност от бизнеса в страната.

Набелязани бяха и конкретни мерки и съвместни дейности, по които могат да си сътрудничат браншовите организации и Министерството на труда и социалната политика за подобряване на бизнес климата и социалния диалог в страната.

Няма коментари:

Публикуване на коментар