петък, 27 октомври 2017 г.

Д-р Петрова участва в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

На 26-27 октомври 2017 г. в гр. Вършец се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. В него взеха участие д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, представители на министерства, областните управители на Видин, Монтана, Враца, Ловеч и Плевен, кметове на общини, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди.

Заседанието бе открито от г-н Росен Белчев, областен управител на Монтана, който даде думата на д-р Султанка Петрова. Тя заяви, че това е поредното ѝ идване в Северозападна България в ролята на заместник-министър и тази територия на страната е приоритетна за целите, които тя си е поставила в областта на демографското развитие, социална икономика и социално предприемачество.

Заместник-министър Петрова представи програмите и идеите на Министерство на труда и социалната политика за разработване на регионални демографски политики, както и възможностите за откриване на социални предприятия.

След нея презентация за демографското състояние на България и реалните възможности за справяне с демографската криза представи доц. д-р Георги Бърдаров, съветник по демографските въпроси на д-р Петрова.

Последваха много въпроси и оживена дискусия, в която взеха участие кметовете на общините Белоградчик и Никопол, представители на община Враца, търговско-промишлена палата Враца. Заместник-министър Петрова отговори на всички въпроси и заяви, че справянето с демографската, социалната и икономическа криза в Северозападна България е въпрос на много работа от страна на всички - както държавната, така и местната власт, синдикатите, бизнеса и общността.

Тя също така е убедена, че работата трябва да бъде съвместна и с ясното усещане, че всички принадлежим към нещо по-голямо и това е България, а бъдещето на България зависи от всички нас и то със сигурност е по-добро.

Вижте разговор с участниците в срещата за предаването „Патарински LIVE“ по Канал 3 >>>

Няма коментари:

Публикуване на коментар