петък, 13 октомври 2017 г.

Законови промени намаляват административната тежест за хората с увреждания

НС прие промените в Закона за интеграция на хората с увреждания, внесени от МС, единодушно на първо четене

Значително ще намалее административната тежест за 530 хиляди хора с увреждания. Това става с приетите в четвъртък от парламента на първо четене законодателни промени.

На Агенцията за социално подпомагане ще се осигури безплатен достъп до националната база "Население" и при необходимост тя ще изисква по служебен път информация от държавни и общински органи, както и от физически и юридически лица. Така ще се намали броят на изискваните от гражданите документи, ще се създаде и правна сигурност и ще се намали възможността за дублиране на социални плащания и за злоупотреби.

Заместник социалният министър д-р Султанка Петрова поясни пред медии, че това са облекчения, които ще помогнат хората с увреждания да получават помощни средства, които да бъдат и медицински изделия – много по-иновативни, модерни, олекотени, което досега, мисля, че около 15 години не е правено.

Всеки ще получава помощни средства според нуждите, които има. Досега имаше злоупотреби – даваше се всички на лице с увреждане, независимо дали има нужда или не, коментира още заместник-министър Петрова
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар