сряда, 13 септември 2017 г.

Д-р Петрова присъства на форум „Социално предприемачество – предизвикателства и възможности за развитие в Югозападен район“

Доброто взаимодействие между държавата, местната власт, бизнеса, синдикатите и неправителствените организации е от ключово значение за развитието на регионите.

Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова по време на информационен форум на тема „Социално предприемачество – предизвикателства и възможности за развитие в Югозападен район“, който се проведе в град Етрополе.

„Ако искаме да успеем, трябва да се обединим около обща кауза и визия относно бъдещето в следващите няколко години“, подчерта заместник-министър Петрова. „Нека да си поставяме по-високи цели, на базата на които да откриваме пътищата, през които да решаваме проблемите“, призова тя.
Социалната икономика и социалното предприемачество заемат все по-важно място в живота на българските граждани, заяви д-р Петрова. Тя припомни, че социалното предприемачество е насочено към уязвимите групи и би могло да подпомогне българската икономика.

В Европейския съюз социалното предприемачество заема своето достойно място. Ние в Министерството на труда и социалната политика имаме амбицията да направим така, че социалното предприемачество да бъде поставено на едно по-високо стъпало в икономиката на страната, подчерта д-р Султанка Петрова. Според нея то е добър начин за допълване на основните доходи на българските граждани. Целта е да бъдат мотивирани повече млади хора да се възползват от социалното предприемачество.

Министерството на труда и социалната политика е поело отговорност да сформира мобилен екип от експерти, който да подпомага разработването на проекти по национални и европейски програми. Екипът ще бъде насочен в общините с висока безработица и липса на квалифицирана работна ръка.

Заместник-министър Султанка Петрова проведе среща с кмета на Етрополе Димитър Димитров и със заместник-кмета Росица Христова, с които обсъди предоставяните социалните услуги в общината, нивото на безработица и местния поминък.

Д-р Петрова представи стартиралата програма „Работа“, по която могат да бъдат наемани безработни лица от Бюрата по труда на минимална работна заплата. Заместник-министърът заяви, че от началото на следващата година ще започне деинституционализацията на възрастните хора, като ще бъдат изградени нови центрове по модел на центровете от семеен тип. Целта е възрастните хора да живеят в среда близка до семейната.

По време на среща със социални работници в Центъра за рехабилитация и социална интеграция заместник-министърът припомни, че се подготвя Закон за социалните услуги, предстоят промени и в експертизата на работоспособността и методиката за изготвяне на социална оценка.

Д-р Султанка Петрова припомни и поетия ангажимент от Министерството на труда и социалната политика за увеличаване на заплатите на социалните работници от началото на следващата година. Тя изрази надежда, че ще бъдат променени и условията на работа на социалните работници така, че те да могат да се развиват професионално.

Няма коментари:

Публикуване на коментар