вторник, 22 август 2017 г.

Националният съюз на ТПК благодари на МТСП за организирането на кръгли маси, свързани със социалната икономика

Националният съюз на трудово-производителните кооперации благодари на Министерството на труда и социалната политика за организирането на регионални кръгли маси, свързани със социалната икономика.

"Темата за социалната икономика става все по-важна и значима за обществото, тъй като в основата й стои човешкият фактор", пишат от Националния съвет в писмо до министър Бисер Петков.

Първата от серията регионални кръгли маси се проведе в Благоевград. По време на събитието заместник-министър д-р Султанка Петрова заяви, че за развитието на социалната икономика е необходимо организирането на прояви съвместно с общините, на които да се дискутират възможностите за публично-частно партньорство.

Националният съюз на трудово-производителните кооперации приветства и изразената позиция на д-р Петрова, че Министерството на труда и социалната политика ще работи последователно за приемане на Закон за социалната икономика до края на настоящата година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар