четвъртък, 3 август 2017 г.

Султанка Петрова: ТЕЛК стана бизнес - цели села вадят фалшиви документи


Трябва да се премахнат таксите в детските градини

Да впишем,  че е  престъпление,  ако родители не пускат децата си на училище

Спираме  порочната  практика  да  се източват пари  от мнимо  присъствие в училище

Помощите за децата трябва да са в материален вид - раници, учебници и дрехи

Д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, даде интервю за  в.„24 часа“

Г-жо Петрова, до 31 октомври трябва да е готова концепцията за реформата в ТЕЛК. Пациенти се боят, че с новите решения ще им се намалят пенсиите, а хората с трайни увреждания се надяват да не се преосвидетелстват. Какви точно ще са реформите?
На първо място, справедливо и адекватно отношение на компетентните институции спрямо хората с увреждания. Недопустимо е с часове те да се редят и чакат по опашки за печат, бланка или просто за един подпис. За да се стигне до тази справедливост, трябва да се решат други много остри проблеми, а именно фалшивите ТЕЛК-ове.

Сега има цели села с хора, диагностицирани неправомерно с една или друга болест, за която са получили висок процент нетрудоспособност и инвалидна пенсия. Има области, в които това се е превърнало в препитание, в бизнес.

Прекратяването на тези несправедливости, които ощетяват реално болните хора, ще се стремим да премахнем в новия закон. Предстои много работа в междуведомствена работна група, но съм оптимист, че ще направим работещ механизъм, който да защити наистина болните хора.

Вицепремиерът Валери Симеонов лансира идеята третото дете да се подпомага от държавата. Каква ще е помощта за семействата?
Демографската ситуация в страната е тежка, но не е невъзможно да я променим. Правителството на ГЕРБ и ОП е първото след 27 г. преход, което ясно заяви, че това е основен приоритет. Нека бъдем реалисти, демографският проблем не може да бъде решен тук и сега.

Това е дълъг процес, свързан със законодателни промени от страна на много министерства. Задължително трябва да се работи за повишаването на образованието и здравната култура на младите хора. Проблемът “деца раждат деца”, който е характерен за гетата, трябва да бъде премахнат напълно.

Подкрепям напълно идеята държавата да помага на третото дете в семейството. Всички родени и отглеждани в страната ни деца са приоритет, без оглед на тяхната етническа, религиозна или регионална принадлежност. Държавата трябва да поеме своята отговорност, включително и финансова, ако иска да промени тенденциите в демографията.

Семействата трябва да бъдат изцяло облекчени при отглеждането на децата, да се премахнат таксите в детските градини за всички (има общини, в които това вече е направено, като Златарица), да има помощи за дрехи и учебни помагала за нуждаещите се, образованието в училище да стане напълно безплатно.

Всичко това ще доведе до успешен модел на интеграция на малцинствата. Това е заложено в програмата на “Обединени патриоти” и вече се обсъжда с коалиционните ни партньори.

 Тази година се очаква отново рекордно ниска раждаемост. Какви други мерки могат да обърнат негативната демографска тенденция?
Статистиката на ЕС е много негативна по отношение на България. Ние сме най-застаряващата нация, с най-болното население и най-ниска раждаемост. По данни на Евростат през 2060 г. средната възраст на българското население ще превишава 50 години, при 47,8 г. средно за ЕС. Към днешна дата един работещ реално плаща пенсиите на трима пенсионери.

Има национален механизъм за работа по демографските проблеми. Той включва насърчаването на раждаемостта и отговорното родителство, подобряване на общата демографска информираност, здравословната и социалната култура, подобряването на общото здравословно състояние на населението. Без сериозно образование и здравеопазване всички други усилия са обречени на провал. Трябва да има превенция в здравеопазването и да се реши проблемът с функционалната неграмотност на децата.

Негативната демографска тенденция ще доведе и до липсата на квалифицирана работна ръка след години, което е поредната спънка пред бизнеса. За процъфтяваща и бързо развиваща се нация е необходима работеща икономика. А за нея са необходими квалифицирани кадри.

Аз съм откровен човек и отговорен политик, ето защо зная, че казвайки всичко това, мога да разгневя много хора, но реалността е такава. Ето в тази социална спирала се намираме в момента и всички ние от правителството, както и депутатите от управляващата коалиция в НС се борим да я прекъснем.

Искам обаче да обърна внимание на още нещо също много дълго „замитано под чергата“. Когато говорим за демография у нас, пропускаме факта, че България притежава един много голям ресурс – българите зад граница. Над милион наши сънародници, живеещи извън пределите на страната са в активна възраст, с високо образование и професионални компетенции.

И преди съм го казвала, казвам го и на вас - Министерството на труда и социалната политика може да се превърне в координационен център за работа с тези българи, както за използването на техния потенциал за подпомагане изработването на политики и програми за развитие на страната, така и за привличането на част от тях да се завърнат и работят и създават семейства в България. Това се отнася, както за етническите българи, населяващи Украйна, Молдова, западните покрайнини на Сърбия, Македония и Турция, така и за емигранти, напуснали страната в последните 30-ина години и техните деца, раждани и живеещи зад граница, но носещи ясно българско самосъзнание.

 Какви мерки може да се взимат срещу дискриминацията на работодатели към жените с деца?
Това не е роден феномен. В т.нар. западни общества има много по-кратък отпуск по майчинство, отколкото у нас - варира от няколко седмици до половин година. Жените в страни като Великобритания и САЩ взимат по-ниски заплати от мъжете на същата позиция.

У нас майката може да гледа детето си една година при почти пълно трудово възнаграждение и да продължи при по-ниско заплащане да се грижи за него до третата година. Като майка и баба напълно осъзнавам, че работодателите често си позволяват да извиват ръцете на майките с деца.

Не се спазват и разпоредбите на Кодекса на труда за болничните, често майките са притискани да напускат, заплащането им е по-ниско и т.н. Проведох редица срещи със синдикатите, работодателите и много неправителствени организации. Има добре разписани норми в Кодекса на труда, които защитават майките на работното място. Затова, когато някой се почувства дискриминиран, нека да се обърне към Инспекция по труда и да търси правата си.

Премиерът Бойко Борисов възложи да се въведе спешно механизъм за задържане на децата в образователната система. Какви ще са задачите на служителите от Агенцията за социално подпомагане?
 Много отговорни и това не е просто заучен израз, повярвайте ми. Знаете ли, че съм работила години наред със социалните работници под една или друга форма. Те ежедневно се срещат с проблемите и мъките на хората, с които работят. Виждат много болка и отчаяние, но и много щастие в очите на тези, на които са успели да помогнат.

Аз не се залъгвам, че с една или друга частична мярка проблемът с отпадането на децата от училище ще се реши. Напротив! Нужна е съвместната работа на всички институции, на обществото в лицето на всеки един от нас. Прехвърлянато на „топката“ от училището към обществото и държавата, а оттам към семейството, доведе до тази наистина отчайваща липса на морал, агресия и арогантно-апатично отношение на хората към всичко в държавата.

Социалните работници ще имат изключително тежката задача да следят всеки ученик, чиито родители получават социални помощи или друг вид помощ от държавата и всички деца в риск от отпадане от системата. Те ще работят в пълна колаборация с общините и училищата, за да спре порочната практика на източване на държавната хазна, например през мнимо присъствие в учебния процес.

Какви санкции може да се налагат върху родителите, чиито деца не посещават училище?
“Обединените патриоти” предложихме пакет от мерки, свързан както с превенция на отпадането от училище, така и с интеграцията на малцинствата. Той вече се обсъжда с коалиционните ни партньори от ГЕРБ. Този пакет включва задължителна детска градина, осигурена безплатно от държавата за всички деца; получаване на детски и всякакви други помощи в материален вид (раници, дрехи, учебници, учебни пособия), а не в пари; задължително полагане на труд срещу помощи; електронно досие за всеки социално слаб и таван на помощите.Искаме да се криминализира възпрепятстването от страна на родителите на децата да посещават училище.

 Какво предвижда новият Закон за социални услуги?
 Част от новите социални услуги, които ще бъдат разработени фигурират в плана на Министерски съвет, който е приет на 26 април тази година. Те ще бъдат свързани със създаването на нови детски центрове.

За мен винаги децата и хората в неравностойно положение са били онази част от обществото, която се нуждае от нашата закрила. Знаете ли, че в София, която е над 2 млн., има само два детски дневни центъра за младежи над 18 години? Това е много тъжно, защото реалните проблеми при социализирането и грижите идват именно при навършване на пълнолетие. Ето това ще променим.

Поставихте си срок до края на годината да е готов Закон за социалната икономика? Кои проблеми ще решите с него?
Проблемите свързани със социалната икономика и социалното предприемачество. Темата за социалната икономика е значима, защото в основата й стои човешкият фактор. Вниманието трябва да бъде насочено към социалните ползи от стопанската дейност на предприятията.

Все повече хора днес са последователи на идеята за социалния бизнес. Бизнесът трябва да се свързва не само със създаването на печалба, но и с потенциала да промени обществените отношения, да работи за хората, за техния интерес. Така този сектор ще осигурява достойни работни места, ще увеличава заетостта и инвестира в дейности, които ще задоволяват важни и нереализирани потребности, предимно на хора в неравностойно положение.

Убедена съм, че нашето общество се стреми към просперитет, към икономически напредък, към създаването на условия, при които всички имат равен шанс да участват в обществените дейности по начин, който ще им позволи успешно да изпълняват социалните си роли и отговорности. Социалната икономика и социалното предприемачество дават тези възможности, защото са основани на ценности като солидарност, общностен интерес, демократично участие на всеки индивид във вземането на решения.

В България част от социалната икономика са близо 2 000 кооперации с над 500 000 членове. Голяма част от заетите хора с увреждания работят в такива кооперации като произвеждат стоки или извършват услуги. Така целенасочено се стимулира и финансира предприемаческата активност на лица с трайни увреждания с цел пълноценното им включване в стопанския живот на държавата.

Всяка година повече от 30 лица с трайни увреждания стартират самостоятелна стопанска дейност и по този начин стават пълноценни граждани и участници в икономическия живот на страната. Ще ви кажа и нещо друго – по последни данни броят на социалните предприятия в България е близо 5000. Това са предприятия с различен правен статут и различен принос за повишаване на икономическия растеж, но са обединени от социална кауза в името на по-доброто съществуване на лица в неравностойно положение.
 
 
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар