понеделник, 28 август 2017 г.

България има нужда от добри примери като кампанията „Аз събуждам България“

Интервю на в. „24 часа“ с д-р Султанка Петрова, заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика, патрон на националната информационно-образователна кампания „Аз Събуждам България“.

Защо подкрепяте кампанията „Аз събуждам България“?

Подкрепям тази кампания на първо място, защото България има нужда от такава кампания. Другото, което е много важно за мен е, че „Аз събуждам България“ е кампания, която е изключително полезна и изключително позитивна.

По какъв начин целите на кампанията кореспондират с целите на Министерството на труда и социалната политика?

Целите на кампанията са неформалното образование и социалното предприемачество. Като заместник-министър на труда и социалната политика в моите правомощия всъщност са социалната икономика и социалното предприемачество. Така че, тези две цели, тези две идеи абсолютно се припокриват с целите на Министерството на труда и социалната политика.

Смятате ли, че в България има достатъчно подготвени кадри, които да внесат желаната промяна?

За съжаление, аз мисля, че няма достатъчно подготвени кадри в България, защото ние нямаме достатъчно развита социална икономика и социално предприемачество. Тук бих искала да споделя, че в края на 2017-а година ние ще имаме закон, първият закон в България за социалната икономика.

Може ли „Аз събуждам България“ да излезе извън пределите на страната и да вдъхнови българите в чужбина?

Аз мисля, че това е изключително важно и ние трябва задължително да го направим. Казвам „ние“, защото аз се чувствам част от тази кампания. Аз обичам тази кампания. Ще дам всичко от себе си, за да направя най-доброто за нея. Не само трябва, не дали може, ние сме задължени да го направим. Трябва да се обърнем към нашите общности в чужбина, защото тези хора ще ни дадат много, много идеи, с които ние бихме могли да подобрим живота в България.

Бихте ли посочили успешен модел за социално предприемачество през неформалното образование?

По-успешен модел от „Аз събуждам България“ аз не знам. И се надявам това наистина да бъде един добър пример. Да покажем, че когато се събираме много хора, които имат желание да променят съдбата си, когато се събираме с млади и мотивирани хора, които обичат България, вярват и имат надежда, и които с любов правят всичко, което ги мотивира да развият тази кампания, мисля, че ще видим един изключително добър ефект от енергията и силата, която влагаме всички заедно в кампанията „Аз събуждам България“.


Няма коментари:

Публикуване на коментар