петък, 14 юли 2017 г.

Предизвикателствата пред социалната политика

Имаме политическа и социална ангажираност
Темата за социалната икономика е значима, защото в основата ѝ стои човешкият фактор и средата, вниманието е насочено към социалните ползи от стопанската дейност на предприятията. Днес виждаме все повече последователи на идеята за социалния бизнес, въодушевени от възможността бизнесът, като такъв, да се свързва не само със създаването на печалба, но и с потенциала да променя обществени отношения, да работи за хората, за техния общностен интерес.

Това каза днес в рубриката си "Очи в очи с д-р Петрова" в предаването "Законът и Темида" по БНР заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова.

Д-р Петрова е убедена, че нашето общество се стреми към просперитет, към икономически напредък, към вид общество, в което всички имат равен шанс да участват в обществените дейности по такъв начин, че успешно да изпълняват социалните си роли и отговорности.

Социалната икономика и социалното предприемачество дават тези възможности, защото са основани на ценности като солидарност, общностен интерес, демократично участие на индивида във вземането на решения.

В България близо 2 хиляди кооперации с над 500 хил. членове са част от социалната икономика. Голяма част от заетите хора с увреждания работят в такива кооперации, като произвеждат стоки или извършват услуги. Целенасочено се стимулира и финансира предприемаческата активност на лица с трайни увреждания с цел пълноценното им включване в стопанския живот на държавата. Всяка година повече от 30 лица с трайни увреждания стартират самостоятелна стопанска дейност и по този начин се включват в икономическия и социален живот на страната.

Като силна страна, бих искала да посоча нашата политическата и социална ангажираност – каза д-р Петрова. Държавната политика по социална икономика се води от разбирането, че социалното предприемачество не замества държавните и пазарни механизми при решаването на конкретни проблеми, а ги допълва по посока по-висока заетост и по-добро качество на живот на различни групи хора, предимно в риск от бедност и социална изолация.

Чуйте повече по темата в звуковия файл>>>

Няма коментари:

Публикуване на коментар