понеделник, 31 юли 2017 г.

Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова откри работна среща „Подкрепа за приобщаващо предприемачество в България“

Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова откри работна среща „Подкрепа за приобщаващо предприемачество в България“, организирана съвместно с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 

Целта на срещата бе да се направи преглед и обсъди доклад по политиките и програмите в България в областта на приобщаващото предприемачество.Резултатите от прегледа ще бъдат представени на Европейската комисия в рамките на Европейския семестър.

Заместник-министър Петрова подчерта ролята на приобщаващото и социално предприемачество за повишаване заетостта и стартирането на самостоятелна стопанска дейност от страна на групи в неравностойно положение.

Обсъдени бяха политиките и програмите, които България развива за подпомагане на групи в риск. Посочени бяха възможности, които да бъдат включени в доклада с цел отразяване на най-новите мерки в тази област.

Няма коментари:

Публикуване на коментар