четвъртък, 29 юни 2017 г.

Заместник-министър Султанка Петрова на посещение в Института по демография на БАН

Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова се срещна с експерти-демографи към Българска академия на науките, които разработват цялостен анализ на демографската ситуация в България по поръчка на правителството.

Изследването е много мащабно, ще протече за повече от година, с няколко междинни отчети и презентации на постигнатите резултати. Крайната цел е както очертаване на цялостната демографска картина за България, така и на базата на нея да се дадат конкретни предложения към правителството за политики и мерки за нейното подобряване.

Работи се в пет работни групи със следните насочености:
  •     Раждаемост и семейни политики
  •     Историческа демография
  •     Работна сила и пазар на труда
  •     Миграции и национална идентичност
  •     Смъртност, стареене и качество на живот
  •     Етнически и малцинствени въпроси
Заместник-министър Петрова изслуша междинните отчети на всички групи, обсъди с тях постигнатите до тук резултати и обеща активно съдействие за преодоляване на основната трудност – информационната обезпеченост на изследването.

Няма коментари:

Публикуване на коментар